• Jaap Verschoor ontvangt als afscheidscadeau een fietsshirt met het logo van de HVHB

  Ellen Toledo
 • Ronald Huigen stelt zich voor aan de leden van de HVHB

  Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Marc de Bruijn en Marloes van Buuren (HVHB) bedanken Jaap voor zijn inzet

  Ellen Toledo
 • Kees Stokman ontvangt de Erfgoedprijs 2019 uit handen van Olga van der Klooster

  Ellen Toledo
 • Jaap Verschoor en wethouder Nicole Mulder

  Ellen Toledo
 • Alle genomineerden met naast hen Jaap Verschoor

  Ellen Toledo
 • Ellen Toledo

HVHB neemt afscheid van voorzitter en reikt Erfgoedprijs uit

HEEMSTEDE Afgelopen donderdag hield de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis.

Ellen Toledo

Tijdens de bijeenkomst, tevens de Algemene Ledenvergadering, werden eerst een aantal agendapunten behandeld en vastgesteld door Jaap Verschoor. Verschoor treedt na twaalf jaar af als voorzitter van de HVHB wegens het bereiken van de statutaire termijn. Ronald Huigen uit Heemstede neemt het voorzitterschap van hem over. Marc de Bruijn en Marloes van Buuren (HVHB) spraken Verschoor toe met mooie woorden en bedankten hem namens de HVHB, alle vrijwilligers en alle leden voor zijn jarenlange inzet. Om zijn passie, ervaring en expertise verder in te zetten, boden zij hem de functie aan van voorzitter Raad van Advies van de HVHB. Verschoor was vereerd in het in hem gestelde vertrouwen en nam de functie graag aan. Hij blijft zich dus inzetten voor de HVHB. Van Buuren. "Je hebt twaalf jaar topsport beoefend en in je vrije tijd zit je veel op de racefiets. Daarom krijg je van ons een fietsshirt met het logo van de HVHB en het fantastische pomphuis erop". Ook wethouder Nicole Mulder bedankte Verschoor namens de gemeente voor zijn enorme inzet. Tijdens een staande ovatie en luid applaus nam Verschoor het shirt in ontvangst.

Na een dankwoord gaf hij het woord aan Olga van der Klooster, voorzitter van de jury die de drie genomineerden voor de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs bekend maakte; Herinrichting Wilhelminaplein, Landschapspark Hageveld en R.K. OLV-Hemelvaart aan het Valkenburgerplein. De juryleden, naast Olga van der Klooster bestaande uit Florianne van Hees, Rob Hinse, Wim de Wagt, Johannes van der Weiden en Marc de Bruijn (secretaris) kozen voor Landschapspark Hageveld als winnaar van de erfgoedprijs. Van der Klooster gaf een toelichting uit het juryrapport. "Het landschap rondom het huidige Hageveld kent een lange geschiedenis. Volgens wandelaars was het landgoed 't Clooster, zoals het toen werd genoemd, aan het eind van de 18de eeuw een van de mooiste lustplaatsen in de omgeving. Aan de zuidzijde van het terrein resteert een deel van het Engelse landschapspark. Een klein deel wordt onderhouden door het groenteam van de Vereniging van Eigenaren (VVE), het overige door het groenteam van Hageveld. In het bijzonder noem ik Kees Stokman. Kees komt uit een tuindersfamilie en is docent lichamelijke opvoeding op Hageveld geweest. Al vanaf het begin van zijn aanstelling in 1971 combineerde hij zijn docentschap met het beheer en onderhoud van de binnentuinen en het bos. In die periode ontdeed hij, samen met hulp van derden, het toen overwoekerde landschapspark van braamstruiken, brandnetels, hedera, Amerikaanse vogelkers (bospest) en esdoorns. Daardoor kwam het prachtige wandelbos opnieuw tevoorschijn. Tussen de bomen door zijn weer verrassende uitzichten, zoals op het helgroen oplichtende hertenkamp, dat tegenwoordig als sportveld wordt gebruikt. De oude, slingerende wandelpaden worden weer bewandeld". Daarna werd de prijs, een door de Heemsteedse kunstenares Christine van der Velden ontworpen penning, in ontvangst genomen door Kees Stokman en het Team Groenbeheer Hageveld. De beide andere genomineerden ontvingen een oorkonde.