• Eigen foto

Ingezonden: 'winkelcentra'

HEEMSTEDE J.C.M. Sijm vindt het ongeloofwaardig dat winkelcentra niet meer in het huidige tijdsbeeld zoudenpassen.' Hij stuurde de redactie de volgende brief in.

Met het concept "beleving" heeft het gemeente bestuur van Heemstede haar winkelcentrum best aantrekkelijk gemaakt. Het is een belevenis dit centrum te betreden met haar assortiment, gezellige horeca en betaalbare parking. In het voorjaar opgefleurd met bloembakken, vlagvertoon en decoraties tijdens de feestdagen en de niet te missen jaarmarkten.

Desondanks is er leegstand van bedrijfspanden door te hoge huren in de winkelstraten en verandering van het koopgedrag van de consument naar internet. Terwijl de gemeente grote sommen geld investeert in het winkelgebied gaat zij voorbij aan de miljoenen euro-omzet op de wekelijkse markt in haar gemeente. In geen enkel opzicht des Heemsteeds en een zware last voor aanwonende en overvolle straten in de directe omgeving. Opheffen van deze valse concurrent betekend een financiële impuls voor de gevestigde ondernemers en mogelijk zelfs gedeeltelijke de oplossing voor de leegstand. De markt van dertig jaar terug met vijftig kramen van vier meter zijn verdwenen. Een vijftiental dominanten marktkooplui met zware vrachtauto met daar aan gekoppeld een verkoop unit met een totale lengte van 25 tot 30 meter zijn heer en meester geworden. Een dergelijke alles verstoppende markt op de Valkenburgerlaan centraal gelegen naast het gemeentehuis en het winkelcentrum is beklemmend. Belemmerd de gemeente verkeerstechnisch zoals eenrichtingsverkeer voor de Camplaan. Bij calamiteiten dragen Gemeente, brandweer en GGD hun verantwoordelijkheid niet welke tot grote gevolgen kan leiden voor een ieder die direct of indirect bij de marktexploitatie betrokken is.

Om ook in de toekomst het hoofd boven water te kunnen houden zullen ondernemers zich als 'collectief' winkelcentrumheemstede.nl moeten gaan presenteren . Als 'eenheid' met een webwinkel op internet en wekelijks een pagina grote advertentie in krant. Ja, daarvoor zal men een vaste IT-er/Webbouwer moeten aanstellen die iedere dag actuele aanbiedingen op de site plaatst. Mogelijk kan deze ook aangesteld worden voor centralisatie van de pakketpost welke thans zorgt voor opstoppingen in het winkelgebied. Dat de gemeente een lichte verhoging voor het parkeren wil invoeren daar zal de huidige gebruiker niet wakker van liggen. Een winkelgebied zonder parkeermeters leidt onherroepelijk tot ontoegankelijkheid. Ook kan men overwegen de meest noordelijk gevestigde ondernemers te interesseren om te verhuizen naar het centraler gelegen deel van de Binnenweg. Vrij komende panden zal men kunnen bestemmen voor wonen. Al met al goede vooruit zichten in de gemeente.

J.C.M.Sijm