Inspiratiesessie vanuit Meer Sporters

HEEMSTEDE De gemeente Heemstede en Team Sportservice Heemstede-Zandvoort nodigen alle sportverenigingen uit voor de bijeenkomst 'Meer Sporters in Heemstede', die donderdag 13 juni vanaf 19.30 uur plaatsvindt. In deze sessie krijgen verenigingen tools aangereikt om de vereniging toekomstbestendig te maken, out of the box te denken en een sportaanbod te creëren voor een nieuw publiek.

De inspiratiesessie voor verenigingen heeft als thema 'levensfasebenadering'. Tijdens deze inspiratiesessie over een vernieuwde wervingsaanpak maken de deelnemers onder begeleiding van onze verenigingsadviseur een eerste aanzet voor aangepast of nieuw beweegaanbod voor een specifieke 'levensfase'. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. De locatie zal op een van de deelnemende verenigingen zijn. Na aanmelding hoort de deelnemers wat de locatie wordt voor de inspiratiesessie.

Tijdens de bijeenkomst worden er handvatten geboden om uw club toekomstbestendig te maken, door nieuwe doelgroepen aan uw vereniging te binden of voor bestaande doelgroepen nieuw aanbod te creëren. Dit wordt aan de hand van het 'levensfasemodel' gedaan. Voor de levensfase 'gepensioneerden' zijn goede voorbeelden o.a. het landelijk in opmars zijnde walging football en lokaal het succesvolle fithockey van Alliance. Samen met u kijken we welke levensfase voor uw vereniging de meeste kansen biedt om nieuwe sporters aan de vereniging te binden.

Aanmelden kan bij Lisette van Dee via 023-2055509 of lvandee@teamsportservice.nl. Graag bij aanmelden aangeven of de eigen locatie in aanmerking kan komen om de bijeenkomst plaats te laten vinden.

Voor meer informatie: www.teamsportservice.nl/heemstedezandvoort of de Facebookpagina Team Sportservice Heemstede-Zandvoort.