• Het bestuur van de Reünistenkring Tjeerd Sminia, Niek van Trigt en Hittjo Kruyswijk

    Ellen Toledo
  • Tjeerd Sminia, Hittjo Kruyswijk en Niek van Trigt

    Ellen Toledo

Kom bij de Reünistenkring

Reünistenkring SSR, VU-Corps en FQI bijna 75 jaar in Heemstede

AERDENHOUT Sinds 1945 bestaat in Heemstede een kring van protestants-christelijk georiënteerde academici die lid zijn geweest van een van de genoemde studentenverenigingen. Het secretariaat is gevestigd in Aerdenhout en de leden van de kring komen vijf keer per jaar informeel bij elkaar in Heemstede, waarbij een van de ongeveer zestig leden een voordracht (lezing) verzorgt. Ook is er elk jaar een luchtige buitendag (excursie) voor de leden en hun partners.

Ellen Toledo

Het bestuur van de Reünistenkring bestaat uit Dr H.H. (Hittjo) Kruyswijk (voorzitter), Prof. Dr T. (Tjeerd) Sminia (commissaris Buitendag 2019 ), Drs G.N. (Niek) van Trigt (secretaris) en mevrouw C.J. (Carla) de Ruiter (penningmeester). ,,Elke universiteitsstad heeft wel een aantal studentenverenigingen", vertelt Tjeerd Sminia. ,,Het bijzondere van deze reünistenkring is dat we overkoepelend zijn en reünisten hebben uit vrijwel alle Nederlandse universiteitssteden". Het feit dat de kring al zo lang bestaat, komt volgens Sminia door de activiteiten die georganiseerd worden. ,,Je ontmoet elkaar persoonlijk en door de lezingen en voordrachten. Dat leidt tot verbroedering". De bijeenkomsten vinden plaats in het EHBO gebouw bij de Sint-Bavokerk in Heemstede. De eerstvolgende lezing is van Mark van den Bergh MSc over Kunstmatige Intelligentie op donderdag 28 februari. Woensdag 10 april geeft Prof. Dr Aad van Egmond een lezing over zijn boek 'Het Christelijk Geloof: Een eigentijdse introductie'. Om een indruk te geven welk soort lezingen er al gegeven zijn, noemt Kruyswijk de lezing van Prof. Dr M.P. van Dijk over de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog, de lezing van Prof. Dr A. Soeteman over 'De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem' en de lezing van Prof. Dr Gerben Heitink over 'de negentiende eeuw in biografieën'. Vrijdag 24 mei vindt de buitendag plaats en wordt er een excursie met een veteranenbus uit de 'stal' van Van Trigt naar Alkmaar georganiseerd. Reünisten en andere belangstellenden zijn van harte welkom om eens een lezing bij te wonen. Voor informatie: hhkruyswijk@hetnet.nl.