• Corporate Visual Communication | Empower your Brand

Koninklijke Onderscheiding voor Dick Boer

HEEMSTEDE Burgemeester Astrid Nienhuis heeft maandag 17 september een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Dick Boer. Boer kreeg de onderscheiding tijdens het symposium 'Een vitale rol in de samenleving' in de Hermitage in Amsterdam ter gelegenheid van zijn afscheid als topman van Ahold Delhaize. De decorandus heeft zich ingespannen voor de ontwikkeling van een gezondere samenleving en het belang benadrukt van een vitale detailhandel voor de consument, de leefbaarheid en de werkgelegenheid daarbuiten. Hij was van grote betekenis voor detailhandel, duurzame voedingsmiddelenketen en levensmiddelenindustrie, binnen en buiten Nederland, en voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. De heer Boer is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.


In 2000 trad Boer aan als President en CEO van Albert Heijn, de grootste private werkgever van Nederland. Hier had hij elf jaar de leiding. In 2011 trad hij aan als de hoogste leidinggevende van Koninklijke Ahold NV. Onder zijn leiding heeft deze onderneming zich ontwikkeld tot een toonaangevende retailer, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten, met 6.600 winkels, 365.00 werknemers en een wereldwijde omzet van 62 miljard euro. In 2012 ging het bedrijf onder zijn leiding over tot de acquisitie van de webwinkel Bol.com. In 2017 kwam de fusie tot de Koninklijke Ahold Delhaize NV tot stand en aan dat gefuseerde bedrijf heeft hij tot zijn pensioen leiding gegeven.

Boer nam verschillende initiatieven voor programma's die gezonder eten daadwerkelijk makkelijk en bereikbaar hebben gemaakt. Bijvoorbeeld het 'Gezonde Keuze-klavertje', dat landelijke navolging heeft gevonden met 'Het Vinkje' van de Stichting Ik Kies Bewust. Ook nam hij het initiatief voor het lesprogramma voor de basisschool 'Klasselunch/Ik eet het beter'. Aan dit programma deden in 2017 215.000 kinderen van in totaal 3.300 scholen mee; zo konden zij ervaren dat gezond eten ook lekker kan zijn.

Ook op het gebied van duurzaamheid heeft Boer zich ingezet. Een initiatief is de Albert Heijn Foundation, waar hij zich als voorzitter en ambassadeur voor heeft ingezet. Deze stichting investeert in projecten op het gebied van wonen, scholing en gezondheid bij versleveranciers in Afrika en ook wordt samengewerkt met ontwikkelingsorganisaties. Daarmee was hij een van de eersten die de verduurzaming van de voedselketens over de grens concreet heeft gemaakt. In 2009 nam hij het besluit om als supermarkbedrijf vrijwillig vergaande duurzaamheidseisen aan te gaan bij de inkoop van belangrijke basisproducten, zoals koffie, thee, cacao, soja en palmolie.

Op verschillende terreinen heeft Boer zich ingezet voor de levensmiddelenbranche. Hij was elf jaar lang actief in het bestuur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, van 2000 tot 2011. Eveneens 11 jaar, tot 2017, was hij bestuurslid van VNO-NCW. Hij nam meerdere keren deel aan rondetafelbijeenkomsten voor het bedrijfsleven, die werden georganiseerd in het kader van staatsbezoeken.

Sinds 2010 is Dick Boer lid en covoorzitter van het Consumer Goods Forum, dat 400 leden telt en een van de grootste industrie-organisaties ter wereld is met als motto 'Better lives through better business'. Hij zet zich in voor de bedrijfstak, maar hij vertegenwoordigt ook buiten de landsgrenzen de belangrijke rol van Nederland als het gaat om het uitdragen van kennis en betrokkenheid op het terrein van voedsel, voedselproductie, consumptie en een vitale samenleving.

Ook is hij mede-initiatiefnemer en lid van NL2025. Dit is een landelijk platform waarin bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO's en sporters zich op persoonlijke titel inzetten voor een betere toekomst van Nederland. Daarbij staan 3 thema's centraal: onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. De initiatieven van NL2025 worden nu stad-voor-stad uitgerold door heel Nederland.