• Archief

Kritiekpuntjes HvHB rond bouw Belvedère in plan meegenomen

HEEMSTEDE Het college heeft vorige week het definitieve projectplan vastgesteld voor de herbouw van de Belvedère in Groenendaal. Een concept van het plan is in april besproken in de commissie Ruimte, waarbij ook de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek haar visie gaf op het plan. De vereniging had vier punten van kritiek op het plan, onder andere op het feit dat er (slechts) vijf architecten uit het eigen netwerk van de gemeente werden uitgenodigd om een eerste ontwerp te maken. Liever zag de HvHB een open inschrijving, zodat meer ontwerpers een kans kregen.

Ook werd volgens de HvHB niet voldaan aan de door de schenker van het geld voor de herbouw gestelde randvoorwaarden dat het gebouw moet worden opgetrokken uit rode baksteen met een koperen dak. De gemeente heeft zich de kritiek aangetrokken, want er zijn inmiddels meer dan vijf ontwerpers die een kans hebben om een schetsontwerp te maken. De HvHB laat weten: "Het zijn er nu tien. Maar anders dan in de commissie besproken, vindt er geen open inschrijving plaats, maar krijgen de tien ontwerpers een persoonlijke uitnodiging van het college. We vinden het ook bijzonder dat al deze ontwerpers ook voor hun eerste ontwerp betaald krijgen. Dat hebben we aangegeven, maar dat is niet gewijzigd. Wat wel veranderd is, is het feit dat er nu een onafhankelijke jury komt die toetst welke ontwerpen aan de vooraf geformuleerde criteria voldoen, waaruit de Heemstedenaren het uiteindelijke ontwerp kiezen. In de voorwaarden voor het uiterlijk van de nieuwe Belvedère zit na kritiek van onze kant toch enige ruimte. In het nieuwe plan is nu geformuleerd dat 'het gebouw (deels) moet worden opgetrokken uit rode baksteen, het dak bij voorkeur van koper'. Saillant detail: de conceptversie bevatte een paragraaf Overleg met betrokken bewoners. In het definitieve plan is deze paragraaf verdwenen. Niet duidelijk wordt waarom".