• Carel le Brun

Kunst voor de 'bibliotheek'

HEEMSTEDE Er wordt nog hard gewerkt aan de voormalige bibliotheek aan de Julianalaan waar in de zomer van 2018 meerdere sociaal maatschappelijke instanties onderdak krijgen. De bibilotheek blijft op de plek gehandhaafd, maar daarnaast betrekken de politie, Roads, kinderopvang Op Stoom en WIJ Heemstede met het vrijwilligersvervoer de lokaties. Voor alle gebruikers van deze nieuwe bibliotheek wordt het een hele nieuwe manier van werken en samenwerken. Dat geldt ook voor de ontmoetingsgroepjes ouderen van stichting SHDH, dagcentrum Lieven de Key en inloop sociëteit WIJ Heemstede. Om die mensen al met elkaar kennis te laten maken, wordt bij de dagbesteding aan de Lieven de Keylaan door een samengestelde groep senioren hard gewerkt aan kunstwerken die het nieuwe onderkomen zullen sieren.

De kunstwerken worden gemaakt met gemengde technieken en hebben oude foto's en documenten als basis, waarbij de zeventien kunstenaars er een eigentijds sausje op aan brengen. Onder artistieke leiding van kunstenaar Eva Durlacher, bijgestaan door medewerkers van de deelnemende organisaties wordt al een paar weken aan de kunstuitingen gewerkt of zelfs al de laatste hand gelegd. Sandra Bouwmans, senior medewerker dagcentrum Lieven de Key & Ontmoetingsgroep Heemstede: ,,Verhuizen naar een onbekende plek is voor deze mensen spannend, ook omdat wij alleen nog maar bouwtekeningen kunnen laten zien. En de beeldvormig die mensen over elkaars groepje hebben zonder elkaar te kennen zorgt voor een 'onbekend maakt onbemind' gevoel. Mensen van het dagcentrum vinden de mensen met dementie van de ontmoetingsgroep eng, de mensen van de ontmoetingsgroep willen niet bij anderen en voor de mensen van de sociëteit is het sowieso nog in het begin van een mogelijk traject binnen dagbesteding. Maar in het nieuwe onderkomen zal er meer samenwerking en contact ontstaan. Daarom hebben de drie organisaties dit project Kunst voor de Bieb samen opgepakt. Buiten Eva en mijzelf begeleiden ook Kirsty Mom (medewerker dagbesteding stichting SHDH )en Katinka Verdonk (cultureel werker WIJHeemstede) mee als begeleiders".

Als die vooroordelen over elkaar er waren, dan is daarvan maandag 6 november niets meer te merken. Het is dan ook al de vijfde dag dat er aan de kunstpanelen met het thema 'oud & nieuw' wordt gewerkt. Er wordt geknipt, geplakt, gekleurd en geschilderd. Oude afbeelden krijgen door het inkleuren of aanbrengen van kleurlijnen een eigentijdse uitstraling. De deelnemers hebben niet alleen plezier in het artistieke proces maar zijn ook trots op de tot nu toe behaalde resultaten.

Donderdag 16 november van 14.00 tot 16.30 uur wordt bij het dagcentrum aan de Lieven de Keylaan 24 een herfstborrel gehouden, waarbij al wat werken en het maakproces worden getoond. Belangstellenden zijn welkom om even te komen kijken. Een expositie volgt op 8 januari.