• Ellen Toledo

'Late' opening van expositie Kunstlijn

HEEMSTEDE In de burgerzaal van het raadhuis vond donderdag 23 november de feestelijke 'late-month' opening plaats van de tentoonstelling Parels van de Kunstlijn. Tijdens de Kunstlijn die gehouden werd in het weekend van 4 en 5 november was er een open atelierroute in Heemstede, waarbij diverse ateliers bezocht konden worden. Daarnaast is er in het raadhuis van 7 tot 30 november een overzichtstentoonstelling te zien van de Heemsteedse deelnemers aan de Kunstlijn met als thema 'Heemstede exposeert Parels van de Kunstlijn'.

Ceremoniemeester Fokelien Faber, beeldend kunstenaar en mededirecteur van de Kunstacademie Haarlem, opent de bijeenkomst rond 16.00 uur. Zij spreekt een dankwoord uit aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt deze tentoonstelling te realiseren; de gemeente Heemstede, die een mooie zaal beschikbaar heeft gesteld; de timmerman Elco die alle kunstwerken aan de wanden heeft opgehangen, de bodes, de wethouder van cultuur Christa Kuiper en Olga van der Klooster (beeldend kunstenaar en mede organisator van de Kunstlijn Heemstede). Van der Klooster heeft veel gedaan om de Kunstlijn tot een succes te maken. Zij kwam samen met enkele anderen op het idee om een stempelkaartactie te houden, die de bezoekers in elk atelier konden laten afstempelen. Met een volle kaart kon men een kunstwerk van een van de deelnemers winnen. Hierna geeft zij het woord aan gastspreker Antoon Erftemeijer, conservator en curator Moderne Kunst in De Hallen en het Frans Hals Museum, die een korte voordracht geeft over zijn ,,emotionele beleving van kunst".

Tenslotte gaat Olga van der Klooster over tot bekendmaking van de winnaar van de stempelkaartactie. Er zijn twintig kaarten ingeleverd, waarvan er drie helemaal vol gestempeld zijn. Tijdens het voorlezen van de drie namen blijkt dat alleen de heer Anton Andela uit Heemstede aanwezig is. Met goedvinden van alle aanwezigen en onder luid applaus, wordt de heer Andela uitgeroepen tot de winnaar. Uit handen van Van der Klooster ontvangt hij de hoofdprijs, een door haarzelf gemaakte ets. De andere twee gegadigden, Coby Tijsma en Gerard Doelman, krijgen hun prijs later.