• Eigen Foto

Maaiveld verhogen op Badhuisplein?

Wijnand Burger

ZANDVOORT Het Badhuisplein krijgt de grandeur van vroeger terug. Maar voor de nieuwe woningen en hotels zijn volgens parkeernormen 300 parkeerplaatsen nodig. Dit aantal is door de gemeente al teruggeschroefd tot 150. De vraag is nu of deze gerealiseerd kunnen worden onder het plein. Het maaiveld zal dan verhoogd moeten worden. Het bezwaar hiervan is dat vanaf de kop van de Kerkstraat de zee niet meer gezien kan worden. Het Badhuisplein zal kleiner worden en Spaanse Trappen zullen bezoekers dan naar de zee leiden. Maar er zal ook een hellingbaan en lift nodig zijn om de strandpaviljoens te bereiken.

Een andere oplossing is om het maaiveld niet te verhogen en de parkeerplaatsen te creëren door een parkeerdek te bouwen op het De Favaugeplein. Dinsdag 6 maart werden in de Blauwe Tram beide alternatieven besproken. Veel bewoners rondom het De Favaugeplein zijn hier tegen. Ze vrezen waardevermindering van hun woning. Ook zijn ze bang voor meer parkeer- en andere overlast.

Kees Draaisma, die de voorlopige schets van het plein heeft gemaakt is uitgegaan van een ansichtkaart van het vooroorlogse plein. ,,Ik heb me laten inspireren door een aantal vooroorlogse Zandvoortse gebouwen, zoals het Grand Hotel, het Badhuishotel en oorspronkelijke bebouwing aan de oude Strandweg. Het geeft het plein een nieuwe Zandvoortse identiteit", zegt Draaisma.

Het plein zal in delen ontwikkeld worden omdat er verschillende eigenaren van de grond zijn. Een deel van het plein is in handen van Kondor Wessels Vastgoed. Ook het Holland Casino heeft een deel in bezit, maar kan nog niets toezeggen omdat het verzelfstandigd wordt. Op het stuk grond van de gemeente zijn nog niet alle appartementen aangekocht.

Er zal nu gekeken gaan worden naar wat voor soort winkels en horeca er gevestigd gaat worden. Een klankbordgroep van omwonende en geïnteresseerden gaat dit proces begeleiden. In juni van dit jaar zal het studieontwerp gepresenteerd worden. Daarna gaat de gemeenteraad beslissen over de verdere ontwikkelingen van het plein. Als alles volgens de planning verloopt, kan in 2019 met de bouw van de eerste fase een start worden.