• De kazerne van de Heemsteedse post van Brandweer Kennemerland aan de Nijverheidsweg

    Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo
  • Ellen Toledo

Brandweer wordt gewaardeerd

HEEMSTEDE De Heemsteedse post van Brandweer Kennemerland hield dinsdag 7 januari haar Nieuwjaarsreceptie in de kazerne aan de Nijverheidsweg. Op de post werken naast een postcommandant, minimaal vier beroepskrachten en rond de 25 vrijwilligers. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester Astrid Nienhuis, Fons Hoogenstein (voorzitter personeelsvereniging van de brandweer 'De Straalpijp'), Arjan Smit (waarnemend clustermanager) en Willem van den Berg, (voorzitter Stichting 'De Oude Spuit').

Frits Willems (Ploegchef) sprak tijdens een welkomstwoord zijn goede wensen uit voor het jaar 2020. "We blijven altijd op zoek naar nieuwe mensen, al is 2019 een mooi jaar geweest, want er is het afgelopen jaar niemand weggegaan, we hebben alleen maar groei". Burgemeester Nienhuis sprak in haar toespraak haar grote bezorgdheid uit dat in sommige andere gemeentes dan Heemstede, de brandweer, ambulancepersoneel en politie gehinderd worden in hun werkzaamheden. "Ik ben enorm trots op jullie en wat jullie voor Heemstede betekenen. Bedankt voor jullie inzet, het is mooi om te horen dat er niemand is weggegaan. Hou de sfeer zoals die is want dat is de verbindende factor voor een deel. Je ziet dat het gewaardeerd wordt door de samenleving, dat hebben jullie op de Open Dag gemerkt. Dat er in Heemstede een brandweer is die zichtbaar is via het gebouw en de brandweerwagens geeft mensen een veilig gevoel. Ik ben heel blij dat die post er is en dat die post ook blijft. Mijn warme wensen voor geluk, liefde en gezondheid voor 2020", aldus Nienhuis.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd er vooruit gekeken op het nieuwe jaar en terug gekeken op het afgelopen jaar. Fons Hoogenstein. "Als we terugkijken op het afgelopen jaar is het een mooi jaar geweest. De activiteiten die we als bestuur hebben georganiseerd werden druk bezocht en werden, gelet op de reacties die het bestuur heeft ontvangen zeer gewaardeerd. Iedereen die daar haar of zijn steentje aan bij heeft gedragen, hartelijk dank".

Frits Willems presenteerde het jaaroverzicht 2019 waarin teruggeblikt werd op opmerkelijke incidenten, momenten en bijzondere uitrukken die de post Heemstede heeft meegemaakt, geïllustreerd met foto's. In 2019 waren er totaal 350 uitrukken van de Brandweer Heemstede. "Speerpunten voor dit jaar blijven het werven van nieuwe vrijwilligers en jeugdleden, het verstevigen van de organisatiestructuur die we hebben opgezet en het organiseren van een Open Dag", aldus Willems.

In 2019 waren er ook jubilarissen en geslaagden. Anneke Toepoel en René Zalm ontvingen een diploma voor de opleiding Manschap. Remco Knolle en Marcel Woudenberg kregen een diploma voor de opleiding Verkenner Gevaarlijke Stoffen. Rianne Felix en Jeffrey Bakker ontvingen een oorkonde voor hun 12 ½ jarig jubileum bij de Brandweer Heemstede en een cadeaubon uit handen van Fons Hoogenstein.

Ellen Toledo