• Archief

Controle op hondenbelasting in Heemstede en Zandvoort

REGIO Binnenkort voeren de gemeenten Heemstede en Zandvoort weer controles uit op hondenbelasting. Dat zou zomaar eens voor het laatst kunnen zijn, want het is de bedoeling dat in beide gemeenten de hondenbelasting (al dan niet op termijn) gaat verdwijnen. Bij de begrotingsbehandelingen in november beslissen de gemeenteraden hierover.

De controles worden uitgevoerd door het bedrijf HollandRuiter. Houders van één of meer honden in Heemstede en Zandvoort zijn verplicht hondenbelasting te betalen. De houder van de hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand van gegevens van de gemeente controleert een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden. Een hondencontroleur kan aanbellen en enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren door het tonen van een legitimatiebewijs.

Als een bewoner niet thuis is, maakt de hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat op een adres één of meerdere honden houdt, laat hij een informatiebrief met een aangifteformulier hondenbelasting achter in de brievenbus. Men kan deze dan invullen en terugsturen. Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog niet bij de gemeente heeft/hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen.

Voor vragen: Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) via (023) 512 60 66 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur).