• Archief

Gemeente uit waardering voor mantelzorgers

HEEMSTEDE De gemeente Heemstede organiseert in samenwerking met Tandem voor zaterdag 14 december de jaarlijkse bijeenkomst voor de mantelzorgers. Met de bijeenkomst, die plaatsvindt in het raadhuis, wil de gemeente haar waardering voor mantelzorgers laten blijken.

Mantelzorgers zijn van grote betekenis voor de samenleving. Zij ondersteunen mensen in hun omgeving die extra zorg nodig hebben. Uit dank en erkentelijkheid voor hun inzet wordt de mantelzorgers een feestelijke lunchbijeenkomst aangeboden, waar voor ieder – op vertoon van de persoonlijke uitnodiging - ook een attentie klaar ligt. Na een woord van welkom door wethouder Sjaak Struijf volgt een korte workshop Mindfulness door Karin van der Meij van 'De Drive' (De Zorgspecialist). De band 'Barbees & Barflies' brengt vervolgens een gezellig, gevarieerd en vooral herkenbaar repertoire. Daarna volgt een informele lunch. Het Spaarne Kwartet omlijst het programma met een muzikaal jazzy programma. Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid voor de mantelzorgers met elkaar in contact te komen.

Mantelzorgers bieden zorg en hulp aan een naaste met een chronische ziekte of beperking. Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze en is dus iets anders dan vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Alle mantelzorgers uit Heemstede die bekend zijn bij Tandem hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel mantelzorger is, kan zich melden bij Tandem.