• Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo
 • Ellen Toledo

The Voice of Heemstede smaakt naar meer

HEEMSTEDE Pim Prins, de virtuele kroegbaas van Politiek Café Heemstede organiseerde vorige week samen met Dirk Jan van der Wal en cafébaas Kees Heger de eerste editie van 'The Voice of Heemstede' in café De 1ste Aanleg.

Het café liep ondanks het slechte weer snel vol met inwoners en politici, waaronder burgemeester Astrid Nienhuis en de wethouders Van der Have en Mulder. ,, De opkomst valt me niet tegen, de helft politici, een derde pers", merkt Prins grappend op. Jaap Verschoor, voormalig voorzitter Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, nam de presentatie voor zijn rekening. Sprekers klommen op een kratje om hun zegje over Heemsteedse gebeurtenissen te doen. Zoals overhangende takken en groen, bakfietsen op de voetpaden, hondenpoep en veiligheid in de buurt.

Dominieke Bos hoopt dat het hondenlosloopgebied in Groenendaal niet zal verdwijnen. Ook roept ze burgers op voor de klankbordgroep WMO. ,,Wij willen dat de burgers van Heemstede ons beter weten te vinden want bijna niemand weet dat die klankbordgroep er is". Tiny Nijboer pleit ervoor dat de vorig jaar verbroken traditie van de kerstsamenzang weer hersteld wordt. Ze hoopt dat deze weer bij de dorpspomp in de Raadhuisstraat gehouden wordt en niet in het Groenendaalse bos. Frans van den Haak had 'in een of ander Heemsteeds sufferdje' gelezen, dat de gemeente in staat is om een sluitende begroting in te dienen. Hij las in het artikel dat de begroting sluitend is door de gemiddelde Heemstedenaar met een aantal procenten zwaarder te belasten.

Van den Haak. ,, Als we de parkeertarieven verhogen zou een heel stuk van de begroting gedekt kunnen worden. Het gaat maar om 30 eurocent per uur, dus aan de politiek de vraag, verhoog de tarieven met 30 eurocent en belast niet de inwoners van Heemstede extra". Marc de Bruijn. ,, Ik lees in het Haarlems Dagblad en in lokale kranten, die goed gevolgd worden door ons en echt geen sufferdjes zijn, veel over de politieke situatie in Bloemendaal en hoe daar wordt gediscussieerd". Hij vraagt de politici de boel constructief te houden op het niveau van Heemstede, om te voorkomen dat Heemstede gedwongen wordt samen te gaan met Bloemendaal. Eric Geels brengt de lusten en lasten van de Formule 1 ter sprake. ,, Heemstede gaat gemiddeld zeven of acht euro per inwoner meebetalen aan de Formule 1. De vraag is of wij profijt hebben van de Formule 1". ,,De streek wordt op de kaart gezet", wordt er geroepen. Verschoor grapt. ,, Je kunt je zolderkamer voor 3.000 euro verhuren".

But Klaasen maakt zich zorgen om het groene karakter van Heemstede, met name om het Manpadslaangebied. ,, Gemeente, zorg dat je zelf de touwtjes in handen hebt en niet dat projectontwikkelaars gaan bepalen wat er in Heemstede gaat gebeuren. Maak het groen, hou het groen en doe dat voor alle inwoners". Verschoor sluit af met een paar stellingen met als laatste 'Heemstede is af ' voor de naborrel. Pim Prins kijkt terug op een geslaagde avond. ,, Het viel me niet tegen, zeker voor de eerste keer. En ook erg leuk dat er zoveel mensen uit de politiek gekomen zijn."

Ellen Toledo