• Carel le Brun

Meningen verdeeld over invulling Manpadslaangebied

HEEMSTEDE Zo'n 130 geïnteresseerden waren maandag 13 november naar het raadhuis gekomen voor een presentatie van de door bureau Rho uitgewerkte 'verkenningen' voor de inrichting van het Manpadslaangebied. Een zo groen mogelijke inrichting en een zichtlijn naar Leyduin vormde het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt bij de vier gepresenteerde verkenningen. De resultaten van de 25 gesprekken, die wethouder Nieuwland met omwonenden en betrokken partijen voerde, zijn ook meegenomen in de verkenningen.

Nieuw is de optie van twaalf tot 41 appartementen in het gebied. De verrassende optie om het speelterrein in de Rivierenbuurt, grenzend aan de Leidsevaart en het Mandpadslaangebied, voor huizen of appartementenbouw in te richten stuit op veel weerstand van buurtbewoners.

Verkenning 1 telt 41 appartementen verdeeld over het speelterrein en de grond achter bollenbedrijf Nelis. Zes vrijstaande woningen zijn aan de zuidkant geprojecteerd. In verkenning 2 wordt het speelterrein bebouwd met zes twee-onder-een-kap woningen. Er zijn twaalf appartementen en acht twee-onder-een-kappers achter Nelis gepland en veertien vrijstaande woningen aan de zuidkant. In verkenning 3a staan zes vrijstaande woningen aan de noordkant gepland en twee appartementengebouwen met totaal dertig appartementen achter Nelis. In verkenning 3b staan twee vrijstaande woningen aan de noordkant en twee vrijstaande woningen aan de zuidkant ingetekend met drie gebouwen met totaal 36 appartementen achter Nelis.

Ontsluiting(en) aan de Herenweg vormen een onderdeel van de ontwerpen. Volgens Frits Dinkla van bureau Rho volgt nog onderzoek naar geluidsbelasting van Nelis. De hobbytuinders krijgen hoe dan ook minimaal de zelfde oppervlakte op het terrein terug. Bollenbedrijf Admiraal stelt zich soepel op. Het bedrijf wil wel verhuizen naar een andere plek, ook buiten het gebied, maar uiteraard zijn hier kosten aan verbonden. En die kosten blijken in de zaal een heikel punt. De gemeente geeft niets prijs over de financiële berekeningen achter de plannen, om de projectontwikkelaars die een deel van het terrein in het bezit hebben niet in de kaart te spelen. Maar zonder financiële onderbouwing is niet te beoordelen of er niet meer gebouwd wordt dan nodig is. Wethouder Niewland meent dat in alle scenario's meer groen resteert dan in het oorspronkelijke plan van de ontwikkelaars met twintig villa's aan de zuid-westkant van het terrein. De aanwezigen gaan deze 'meespraakavond' met elkaar in overleg over de varianten waarna zij hun bevindingen bij de gemeente kunnen deponeren.

Gevraagd aan Dinkla naar de realisatie van de circa tachtig benodigde parkeerplaatsen bij de 41 appartementen zegt hij dat er mogelijk een ondergrondse oplossing moet komen, maar dat is niet financieel doorgerekend. Het zegt misschien iets over globale berekening van de kosten. Nieuwland gaf aan dat er meer inzicht in de financiën komt na januari 2018. Wie wel wat wilde zeggen, maar niet aan het woord kwam, was Willem Meuwissen, woordvoerder van de ontwikkelaars Parck Manpad en Synchroon BV. ,,Het is bekend onder welke voorwaarde wij de grond aan de gemeente willen overdragen, want voor een integrale groene invulling hebben zij het hele gebied nodig. Het is niet waar dat bij deze verkenningen meer groen overblijft dan in ons plan. En appartementen horen niet in dit gebied". Daar sluit Jaap Verschoor van de historische vereniging zich bij aan.