• Archief | Pixabay

Cijfers over Heemstede: aantal inwoners met 4% gegroeid sinds 1995

HEEMSTEDE Het aantal inwoners in gemeente Heemstede is met 1.091 inwoners toegenomen (afgerond is dat 4%): van 26.195 in 1995 tot 27.286 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Dat blijkt uit een overzicht van AlleCijfers.nl.

WIJKEN Ingezoomd zijn er per wijk wel verschillen te zien. In de wijk rond het centrum en Heemstede Zuid is er 5% groei te zien, een procent meer dan het gemiddelde. In de wijk West van de Spoorbaan is een lichte daling te zien.

WONINGEN Gemeente Heemstede telt 12.561 woningen. Opvallend genoeg zijn er 14.200 adressen geregistreerd. Het overgrote deel daarvan (12.774) zijn van woningen. Daarnaast zijn er winkels, kantoren, industrie, bijeenkomstenlocaties, gezondheidszorglocaties en combinaties met een woon-winkelfunctie met een adres. 603 hebben een overige gebruiksfunctie (niet definieerbaar). Ook interessante cijfers zijn die over de soorten woningen. In Heemstede is 65% van de woningen koop, 20% wordt verhuurd via een huurcorporatie en 13% wordt op een andere manier verhuurd (particulier, vrije sector). Ook zijn 65% van de woningen eengezins, 35% zijn meergezins.

De woningen in Heemstede zijn relatief 'oud'. Sinds 2000 zijn er 'slechts' 11% nieuwe woningen bijgekomen (1.697 panden). De meeste woningen/panden in Heemstede zijn gebouwd tussen 1925 en 1950 (3.563). Ook van 1950 tot 1970 zijn er 2.792 panden bijgekomen. Daarna kwamen er elk decennium zo 'n 1600-1700 panden bij, tot 1990. Toen zakte de bouw van woningen en panden sterk in. De afgelopen 30 jaar zijn er daardoor 'slechts' 2.220 gebouwen gebouwd.

WOZ-WAARDE Wat sterk opvalt in de cijfers is de sterke stijging van de Woz-woningwaarde in de afgelopen jaren. Sinds 2017 is de Woz-waarde landelijk sterk gestegen en dat is ook in Heemstede te zien. In 2016 was de Woz-waarde van Heemsteedse woningen nog 379.000 euro, waar dat in 2017 en 2018 al 453.000 euro was.

INWONERS Heemstede is een relatief grijze gemeente, zo blijkt uit de cijfers. 7.751 inwoners zijn tussen de 45 tot 65 jaar, 7.272 inwoners zijn 65 jaar of ouder. Daarna volgen inwoners tussen de 25 en 45 jaar (4.875 inwoners) en kinderen, 0 tot 15 jaar (4.826 inwoners). De kleinste bevolkingsgroep zijn de 'jongeren' van 15 tot 25 jaar (2.562 inwoners). Met een gemiddeld inkomen van 37.200 euro per inwoner staan Heemstedenaren op plek 4 van meest verdienende inwoners van de provincie Noord-Holland. Inwoners van Bloemendaal verdienen het meest van de provincie (41.700 euro per inwoner). Daarna komen Blaricum en Laren.

CRIMINALITEIT De criminaliteit in Heemstede is relatief laag, aldus de cijfers. Per 1000 inwoners zijn er vier diefstallen, drie vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en twee geweld en/of seksmisdrijven.