• Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten voor de OLV-Hemelvaart aan het Valkenburgerplein in Heemstede

    Ellen Toledo

Pastoor Van Peperstraten buigt niet voor intimidatie

HEEMSTEDE Jan-Jaap van Peperstraten (41), pastoor van Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang gaat Heemstede verlaten na bijna vier jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende functies in de Klaverbladparochie. Per 1 oktober zal hij een nieuwe benoeming aannemen in de regio Alkmaar. De paters Diego en Tristan zullen de taken van Van Peperstraten voortzetten. Beide paters zijn al geruime tijd in Nederland en zijn ervaren priesters.

Ellen Toledo

In de sfeervolle pastoriewoning van de OLV-Hemelvaart aan het Valkenburgerplein, blikt Van Peperstraten terug op de periode in Heemstede. "Ik heb hier vier jaar met plezier gewoond en gewerkt. Ik heb ook niet gevraagd om een andere benoeming maar het zijn de noden van het Bisdom. Door ziekte en ouderdom vallen er priesters weg. Ik had graag nog een of twee jaar willen blijven maar dat is wat naar voren gehaald omdat er zoveel benoemingen moesten worden gedaan deze zomer".

Vorig jaar waren er ook een boel negatieve reacties maar dit was anders.TWITTER Van Peperstraten is heel actief op social media, vooral op Twitter met ruim 9.000 volgers. Openhartig vertelt hij over de vervelende reacties die hij kreeg naar aanleiding van de tweet die hij enkele dagen geleden op Twitter plaatste, waarin hij alle moslims een feestelijk Offerfeest toewenste. "Het is niet de eerste keer", vertelt hij. "Vorig jaar waren er ook een boel negatieve reacties maar dat was anders. Er zat nu echt een bedreiging tussen en oproepen tot geweld. Ik ben goed opgeleid, ben werkzaam in een maatschappelijke functie, ga altijd met mensen om, ook vaak met mensen in moeilijke situaties en ook agressie is iets waar je mee te maken krijgt. Ik weet veel over sociale dynamiek en ik heb een heel groot netwerk. Als zoiets dan gebeurt, kom ik er redelijk doorheen. Het is vervelend maar ik hoef er niet wakker van te liggen. Maar voor een ander kan dat heel anders zijn". De heftige reacties op zijn tweet zijn volgens Van Peperstraten te wijten aan de schaduwkant die ieder mens bezit. "Zeker als je anoniem van dit medium gebruik maakt geeft dat een berg vrijheid, je kunt alles zeggen zonder dat je verantwoording hoeft af te leggen. Je bent niet herkenbaar en zit achter een masker. Dat maakt de drempel om vanuit je schaduw te werken heel laag".

POSITIEVE REACTIES Van Peperstraten heeft ervoor gekozen om het zichtbaar te maken, iets wat hij vorig jaar niet heeft gedaan. "De schaduwkant (het kwaad) kan niet tegen het daglicht, dus maak maar zichtbaar, stel normen". Naast de negatieve reacties ontving hij ook veel positieve reacties. "Over het algemeen van 'echte' mensen, commentaar van anonieme mensen interesseert me niet zo, dat is 'boe geroep' vanuit het struikgewas, daar word ik niet warm of koud van". Hij raadt mensen die geconfronteerd worden met zo'n massale golf van haat aan, niet moeten proberen het alleen op te lossen. "Je hebt mensen om je heen en vraagt om steun. Zeker als je een publieke rol hebt en je bent publiek zichtbaar, moet je maatregelen treffen en voorkomen dat je onnodig risico loopt. Laat je niet intimideren, ga je niet verstoppen omdat je tegenwind krijgt, ook al is het naar, want het is écht naar en je kan je er heel slecht onder voelen. Betrek het niet op jezelf, zoek steun bij mensen om je heen. Het gaat voorbij, hoewel het voelt als een onophoudelijke stroom. Als je met intimidatie te maken krijgt, maak het geen succes strategie. Buig niet voor intimidatie als het enigszins kan, weet echte kritiek van 'boe geroep' te onderscheiden. Zoek de innerlijke kracht in jezelf zodat je jezelf niet in een hoekje laat drukken door mensen die het echt niet waard zijn".

Zo'n driehonderd katholieke kerkgangers is zeker niet slecht.KERKGANGERS Terugkijkend op zijn tijd in Heemstede, concludeert Van Peperstraten dat Heemstede een goed kerkbezoek heeft dat relatief hoger ligt dan in de rest van het land. "Op een normale zondag heb je hier in de kerk rond de honderd kerkgangers en in de Bavo zo'n honderdvijftig á tweehonderd. Dan zit je toch op zo'n driehonderd katholieke kerkgangers en dat is niet slecht. Dat zie je ook terug in het aantal kerkelijke uitvaarten in Heemstede. Heemstede is wat vergrijsd maar over het algemeen is er een hele goede verhouding tussen kerkgang en kerkelijke uitvaart". Van Peperstraten heeft vier jaar met veel plezier in Heemstede gewoond. "Heemstede is een hele fijne plaats met heel veel mogelijkheden waar ook steeds meer mensen van buitenaf en jonge gezinnen naar toe komen om hun kinderen te laten opgroeien. Veel Heemstedenaren hebben het ook heel goed en dat is natuurlijk zowel een voorrecht als een opdracht. Want ik zie ook vaak dat mensen heel erg bezig zijn met zichzelf, het eigen gezin, de eigen familie. Maar een fijne omgeving zijn is iets wat je samen doet en alleen kan als je je niet opsluit in jezelf maar echt open staat voor anderen".

Zondag 22 september om 10.00 uur is er een afscheidsdienst in de OLV ten Hemelopnemingkerk, Kerkweg 1 in Vogelenzang.