• De mars

  Wijnand Burger
 • Jessica Smit

  Wijnand Burger
 • Jessica Smit

  Wijnand Burger
 • De mars

  Wijnand Burger
 • Willem van der Sloot met zoon Christian

  Wijnand Burger
 • Geprotesteerd werd door jong en oud

  Wijnand Burger
 • De mars

  Wijnand Burger

'Blijf met je poten van de herten af'

ZANDVOORT Herten willen leven, net als wij, scandeerden de deelnemers aan een protestmars in Zandvoort zaterdag 5 oktober, één dag na dierendag. Het protest was gericht tegen het afschot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Aan het begin van de mars worden de deelnemers toegesproken door Jessica Smit van Animal Rights. "In 2016 heeft de provincie toestemming gegeven voor het afschieten van damherten," zegt zij. "We zijn nu twee en half jaar verder. Er zijn bijna 3000 damherten afgeschoten. Maar wat blijkt, het aantal herten in de duinen is ongeveer gelijk gebleven. De afschotcijfers van afgelopen winter zijn nog steeds niet bekend gemaakt. Ook de cijfers van de voorjaarstelling zijn er niet. Als beleidsmaker zou je je toch even achter de oren moeten krabben of afschot wel effectief is."

Daarna zet de stoet zich in beweging. Er zijn ongeveer 200 mensen op komen dagen. Onderweg worden de deelnemers toegesproken door Fabian Zoon, kamerlid van de Partij voor de Dieren (PvdD). "Wie bepaald nou wat natuur is," zegt hij. "Zijn dat beleidsmakers, natuurorganisaties of jagers? De damherten zitten hier op een klein stukje. Ze kunnen nergens heen en zijn omring door jagers. Zijn er teveel, dan worden ze afgeschoten. Wij van de PvdD beweren al jaren dat het schieten geen nut heeft. De cijfers laten dit ook zien. Wij blijven ervoor strijden om de vergunning van afschot in te trekken."

Hans Bouma, een bekende theoloog, schrijver en dichter volgt met een vlammend betoog: "Dieren hebben een ziel. Het zijn levende wezens en hebben ook recht om te leven. De jacht is strijdig met de eerbied voor het leven. Zij tast deze waardigheid aan. Wie zijn wij om in te grijpen in het bovenmenselijke mysterie van het leven?"

Dan wordt er koers gezet naar het raadhuis. Daar maakt Willem van der Sloot bekend dat hij stopt met actievoeren. "Het is mooi geweest," zegt hij. "Na vijf jaar van actievoeren is het nu tijd voor mijn gezin. De nieuwe burgemeester David Moolenburgh spreekt hem toe en bekent dat hij al veel over de hertenfluisteraar gehoord heeft. Van der Sloot biedt de burgervader een fles zelfgemaakte bramensap aan. Door de verkoop van die bramensap heeft Van der Sloot in de afgelopen tijd ruim 1000 euro opgehaald. Dat bedrag schenkt hij aan de dierenambulance. Zelf krijgt Van der Sloot een groot nagemaakte hertenkop met gewei van zijn vrienden aangeboden.

In de plannen van de provincie is te lezen dat de damherten een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. "Maar we moeten niet proberen de natuur te modelleren naar het beeld van de mens," zegt Fabian Zoon. "Sommige soorten vlinders hebben het wel moeilijk, maar daar komen andere soorten weer voor terug. De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn uitermate geschikt om de natuur zijn gang te laten gaan. De damherten hebben het hier prima naar hun zin. De mens vindt dat de damherten een probleem zijn en daarom moeten ze dood. Maar er zal altijd een top zijn van dieren die geen natuurlijke vijanden hebben. Toch houdt dat zich op een of andere manier in toom. Dat hoeft de mens niet te reguleren. Het mooie van de Amsterdamse Waterleidingduinen is dat de herten er heel benaderbaar zijn. Op de Veluwe, waar ze bejaagd worden, zijn ze bijna niet te zien."

De mars wordt afgesloten door zanger Hans Jansen met zijn lied: Blijf met je poten van de herten af.

Wijnand Burger