• Eigen Foto

IVN-werkdag in het Kraansvlak

ZANDVOORT Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert voor zaterdag 7 september in samenwerking met de PWN een leuke werkdag in het Kraansvlak. Het IVN werkt in vele terreinen in Zuid-Kennemerland maar deze werkdag is nu voor het eerst. Het Kraansvlak is het open duingebied tussen Overveen en Zandvoort. De deelnemers aan de werkdag gaan kleine dennenbomen weghalen –zagen, knippen en uitsteken-, dit is nodig om het duingebied open te houden. Een flinke klus waarbij extra handen erg welkom zijn. 

Geprobeerd wordt om in de duinen stuifplekken weer te activeren, waardoor meer dynamiek en dus meer variatie aan planten en diersoorten ontstaat. Om duin weer te laten stuiven werd er eind 20e eeuw voedselrijke grond afgegraven. En werd er een beboste duintop gekapt, duin is in beweging gekomen en "kruipt" nu langzaam in noordoostelijke richting. En om dit gebied verder open te houden voor de toekomst gaat men hier de dennenbomen verwijderen. Een groot deel van het Kraansvlak wordt begraasd door wisenten. De wisenten zijn hier ingezet als grazers omdat ze naast gras ook grote struiken eten.

Sinds 2007 is er in het Kraansvlak begrazing met wisenten, de laatst overgebleven wilde rundersoort in Europa. Het Kraansvlak (ten zuiden van de Bloemendaalse Zeeweg) is een gebied dat altijd al afgesloten was voor publiek. Er is een uitkijkpunt aan de oostrand van het gebied, bij de belangrijkste drinkplaats van de wisenten. Het is ook mogelijk om, buiten het broedseizoen, via de 'gele route' door een deel van het leefgebied te wandelen. Naast wisenten, wordt dit gebied ook begraasd door Koniks.

Natuurliefhebbers die het leuk vinden om een dag buiten in de natuur bezig te zijn en een bijdrage willen leveren aan de natuur zijn van harte welkom! De werkdag duurt van 9.30 uur tot 15.30 uur. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem eigen koffie/thee mee. De organisatie zorgt voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie. Ervaring is niet vereist. Verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van restaurant De Bokkedoorns in het wethouder van Gelukpark, Zeeweg 53, Overveen. Aanmelden via Marc van Schie, 06-22 5757 48 of kijk op www.ivn.nl/zk.