• Marco Berkhout is programmamanager voor de Energieregio Noord-Holland Zuid.

    Eigen Foto

Lokale insteek energietransitie belicht in 1ste Aanleg

HEEMSTEDE Wat is de invloed van de energietransitie op het dagelijks leven? Dat is de vraag die maandag 27 januari centraal staat bij de derde bijeenkomst van de VVD over de energietransitie, dit keer met de focus op de lokale impact. Zeker is dat er in de directe omgeving de komende jaren veel gaat veranderen, maar wat precies? Het wordt in deze bijeenkomst duidelijker. De bijeenkomst vindt vanaf 20.00 uur plaats in café De 1ste Aanleg (Raadhuisstraat 103). De entree is gratis.

Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES), de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs, gaat veel gevolgen hebben voor de lokale publieke infrastructuur voor energie. Maar ook in eigen huis krijgen mensen daar mee te maken. En iedereen kan meer dan dan gedacht en vaak nog voordelig ook. Te gast zijn weer twee experts: Marco Berkhout van de Energieregio Noord-Holland Zuid en Wigger Verschoor van de organisatie ThuisBaas. Deze beide gastsprekers bestrijken dus zowel de publieke als de particuliere kant van de lokale energietransitie. Berkhout is programmamanager voor de Energieregio Noord-Holland Zuid. Hij is in onze regio verantwoordelijk voor het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES), die in een samenwerking tussen provincie, 29 gemeenten en 3 waterschappen tot stand moet komen. Dat is een complexe opgave. Marco legt uit wat er gebeurt, wat dit lokaal betekent en hoe men daar invloed op heeft. Verschoor is operationeel directeur van ThuisBaas, een sociale onderneming die is opgericht door Urgenda met als doel alle huizen in Nederland energieneutraal te maken. In samenwerking met vele andere ondernemingen heeft ThuisBaas inmiddels bij 200 huizen van heel diverse types aangetoond dat het kan. Wigger legt uit hoe ThuisBaas dat heeft gerealiseerd.