• Eigen Foto

Proef afvalinzameling Merlenhoven succesvol voorbeeld

HEEMSTEDE De Heemsteedse afdeling van de PvdA vroeg de bewoners van de wijk Merlenhove eind 2017, nu twee jaar terug, hoe zij dachten over de geplande proef om afval in hun wijk op proef anders in te zamelen. Er waren toen veel twijfels, met name over het aantal soorten vuilnisbakken dat iedereen erop na moest gaan houden. De pilot is aangepast en het college van burgemeester en wethouders is nu enthousiast over de inzamelmethode in Merlenhoven. De gemeente denkt erover deze methode overal in te voeren. Dat was voor de PvdA Heemstede reden om de echte gebruikers, de inwoners van Merlenhoven, naar hun ervaringen te vragen. Fractieleden van de partij liepen afgelopen week door de wijk en vroegen tientallen inwoners hoe het nieuwe inzamelen bevalt. Inderdaad waren de reacties vooral positief. Wel komen de gebruikers met adviezen voor verdere verbetering: Maak het gemakkelijker om  groter en zwaarder karton in de papierbak te schuiven. De klep van de restafvalbak zit nu best hoog en valt dicht terwijl je er een zak in wilt gooien; dat kan handiger. Ook is de vraag of dit nu maatschappelijk de beste en goedkoopste oplossing is. Maar vooral overheerst het gevoel dat het goed is dat we bewuster omgaan met grondstoffen en afval. De PvdA-fractie is blij met deze reacties, die haar helpen in de discussie in de gemeenteraad.