• Het nieuwe ecoduct Duinpoort gaat over het spoor

    wijnand burger

Natuurbrug feestelijk geopend

ZANDVOORT Om een natuurgebied van 7000 hectaren met elkaar te verbinden, zijn er drie ecoducten gebouwd. Twee zijn al gereed en lopen respectievelijk over de Zeeweg en Zandvoortselaan. Vrijdag 13 juli wordt het laatste ecoduct 'Duinpoort' feestelijk in gebruik genomen. Dit ecoduct loopt over het spoor. Dieren kunnen nu ook hier veilig oversteken. Ze krijgen meer mogelijkheden om zich voort te planten en te verspreiden.

Het spoor snijdt de natuurgebieden Kennemerduinen en het Kraansvlak aan de noordkant en de landgoederen Koningshof en Elswout aan de zuidkant in tweeën. Voor dieren als de ree, hazelworm, wezel, konijn, zandhagedis en rugstreeppad vormt het spoor een hindernis. Maar ook planten zoals de duinroos en vlinders en insecten kunnen zich nu beter verspreiden. Het idee om de natuurgebieden te verbinden ontstond 7 jaar geleden. ,,Ik kon toen nog niet vermoeden dat we nu 7000 hectaren met elkaar konden verbinden," zegt Adnan Tekin, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. ,,In Nederland is de bouw van ecoducten de normaalste zaak van de wereld, maar in het buitenland zie je dit nergens en daar mogen we best trots op zijn. Als mens hebben we steeds meer wegen en spoorrails aangelegd. Nu is het onze plicht de natuur weer met elkaar te verbinden en de versnippering tegen gaan". Het ecoduct is niet toegankelijk voor mensen. ,,Ook de damherten uit de Amsterdamse Waterleidingduinen mogen er nog niet over", zegt Ellen Verheij, wethouder van de gemeente Zandvoort. ,,Eerst moet hun aantal in verhouding zijn met het gebied. Maar er zijn genoeg andere dieren die van het ecoduct gebruik kunnen maken".

De tijd zal moeten uitwijzen of het ecoduct goed gebruikt gaat worden. ,,Dat kunnen we pas over een jaar of tien goed onderzoeken", zegt Sjakel van Wesemael van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWM). ,,Ik hoop dat in de toekomst ook een uitwisseling plaats gaat vinden met de polders van het achterland. Dat past allemaal in het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO), om versnipperde natuurgebieden opnieuw te verbinden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is hier verantwoordelijk voor. Het MJPO verbindt de natuur in het hele land door middel van o.a. ecoducten".