• Artist inpression van nieuw Joods monument

    AG Architecten

Nieuw Joods monument voor Zandvoort

ZANDVOORT Omdat het huidige Joodse monument geen recht doet aan de verschrikkingen die onze Joodse inwoners in de oorlog hebben ondervonden, is er een stichting opgericht om een nieuw monument op te richten. ,,Daar zullen de namen vermeld worden van alle Joodse inwoners uit Zandvoort, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen", zegt Paul Olieslagers. ,,Ook laten we er tekeningen in graveren, die Zandvoortse schoolkinderen in 2017 voor de tentoonstelling van het Holocaust Namen Monument in de Hervormde Kerk gemaakt hebben". Voor dit doel is de 'Stichting Joods Monument Zandvoort' opgericht, waarvan hij de voorzitter is.

Het monument komt op dezelfde plaats van het huidige monument en is 21,5 meter breed. ,,Zo breed was de vroegere Joodse synagoge die op deze plek stond. In de nacht van 4 op 5 augustus 1940 is deze synagoge door onbekenden opgeblazen en verwoest. De synagoge had de vorm van een ark met een nis aan de voorkant. In het ontwerp, wat AG Architecten belangeloos voor de stichting heeft gemaakt, is de nis terug te vinden".

Op dit moment heeft de stichting alle voorbereidende werkzaamheden afgerond. ,,Het wachten is nu op goedkeuring van de gemeente. Op 23 april zal het initiatief behandeld worden in de collegevergadering. Omdat het ontwerp in het bestemmingsplan past, moet bij groen licht alleen nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Als de goedkeuring hiervan binnen is, gaat de fondswerving van start. Daarna kunnen we beginnen met het bestellen van de materialen en de bouw. Wij proberen het nieuwe monument voor 4 mei 2020 gerealiseerd te krijgen."

Alle donaties kunnen van de belasting afgetrokken worden. ,,We zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een culturele status. De culturele status houdt in dat de aftrekmogelijkheden ruimer zijn. Wij hopen dan ook veel bedrijven en particulieren over te halen het project te helpen financieren. Er is een bankrekeningnummer geopend. Dit nummer is NL73 RABO 0334861365 t.n.v. Stichting Joods Monument Zandvoort.

Verder informatie is te vinden op de site www.joodsmonumentzandvoort.nl en op facebook. Naast Paul Olieslager zitten Linda Clewits, Wilma Schrama en Folkert Bloeme in het bestuur van de stichting.