• Hille Wiedijk voor het plein

    Wijnand Burger
  • Schetsontwerp van de toekomst van het plein

    gemeente Zandvoort

Herinrichting Van Fenemaplein zet kwaad bloed

ZANDVOORT "De inspraak maakte de plannen voor ons alleen maar slechter," zegt Hille Wiedijk. Hij is woordvoerder van de eigenaren van de appartementen van de Van Fenemaflat op het gelijknamige plein. De nieuwste plannen voor de inrichting van het Van Fenemaplein werden dinsdag 5 november gepresenteerd in de Blauwe Tram. Tot verbazing van de flatbewoners waren de plannen ingrijpend gewijzigd.

Eerst werd het plan in januari 2018 gepresenteerd. "Hoewel we in eerste instantie niet betrokken waren bij de plannen, konden we daar onze reacties geven. Er werd een hotel en luxe appartementen gebouwd op het plein van zes verdiepingen. Ook kwam er een flat van 4 verdiepingen langs de Jacob van Heemskerckstraat. De panden aan de Passage werden afgebroken en daar zouden woon/werkunits verschijnen van drie bouwlagen hoog. Op deze plannen hebben wij als VvE gereageerd dat dit niet acceptabel was en hebben we verbeteringen voorgesteld."

De gemeente heeft totaal niet naar ons geluisterd.TELEURSTELLING Terwijl de gemeente spreekt van een lichte aanpassing is het hotel/luxe appartementen op het plein verhoogd van zes naar tien tot veertien bouwlagen. "De flat langs de Jacob van Heemskerckstraat is uit de plannen verdwenen, terwijl er aan de noordzijde van de passagepanden de woon/werkunits verhoogd worden tot vijf bouwlagen. Daar zijn we natuurlijk teleurgesteld over. De gemeente heeft totaal niet naar ons geluisterd."

PARKEERGARAGE In de nieuwe plannen verdwijnt ook het verhoogde maaiveld, met daaronder een parkeergarage aan de noord- en oostzijde van het Palacehotel. "Wij willen daar graag ook de ingang van de parkeergarage, die onder het oude dolfirama komt. Daar moeten de auto's van het nieuw te bouwen hotel/appartementen en het Palace Hotel parkeren. Nu moet al dat verkeer langs Dirk van de Broek en onze flat naar de ingang van de garage."

De vereniging van eigenaren gaat nu haar zienswijze indienen. "Als de plannen dan niet gewijzigd worden, gaan we ons beroepen op gerechtelijke stappen," zegt Wiedijk.