• Het Van Fenemaplein

    Wijnand Burger

Meer bebouwing op Van Fenemaplein Zandvoort

ZANDVOORT "Het volume van de nieuwbouw op het Van Fenemaplein wordt aangepast," zegt wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA). "Dit komt mede door de grondexploitatie, het parkeren en het meenemen in het plan van de Passagepanden."

Wijnand Burger

In een brief aan de wethouder maakt de Ouderen Partij (OPZ) zijn zorgen kenbaar aan de wethouder. "De procesmanager had aangegeven dat de plannen licht waren aangepast", schrijft OPZ. "Maar de partij vindt dat de plannen meer dan licht zijn aangepast en duidelijk meer nadelige consequenties hebben voor omwonenden. Tijdens een eerdere informatieavond had OPZ al grote bedenkingen tegen de plannen. Het bouwvolume vindt ze te groot, ze heeft aanmerkingen over de situering van de gebouwen en de openbare ruimten. Verder mist ze een visie in het ontwerp.

Ook over de verdere participatie maakt OPZ zich zorgen. De procesmanager heeft een informele en informatieve sessie gehouden voor de raadsleden en verzocht deze 'licht aangepaste plannen' nog niet verder te ventileren. "De bewoners/eigenaren worden zo buitenspel gezet en de gemeenteraadsleden worden vooraf klaargestoomd om de plannen goed te keuren". aldus OPZ.

"Of de plannen licht of zwaar zijn aangepast, daar kun je over discussiëren," zegt Bluijs. "Ik ga me daar niet in mengen. Wel zullen de gewijzigde plannen het volledige participatieproces in gaan. Er wordt niets geheim gehouden. In de eerstvolgende vergadering van B&W zal het gewijzigde plan behandeld worden. Daarna volgt een participatie procedure voor alle belangstellenden."

Meer informatie over de nieuwbouw op het Van Fenemaplein is te vinden op de gemeentelijke website, www.zandvoort.nl.