• De drie nieuwe wethouders Annelies van der Have (HBB), Sjaak Struijf (PvdA) en Nicole Mulder (GroenLinks)

    Ellen Toledo

Nieuwe college burgemeester en wethouders geïnstalleerd

HEEMSTEDE Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 mei, is het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Heemstede geïnstalleerd. Naast burgemeester Astrid Nienhuis bestaat het college uit Annelies van der Have (HBB), Nicole Mulder (GroenLinks) en Sjaak Struijf (PvdA). Het nieuwe college zal samen met de gemeenteraad en inwoners invulling geven aan het collegeakkoord, dat steunt op drie pijlers; bestuurlijke vernieuwing duurzaam, sociaal.

Ellen Toledo

Aan het eind van de raadsvergadering leggen Annelies van der Have, Nicole Mulder en Sjaak Struijf de belofte af die wordt voorgelezen door burgemeester Nienhuis. Hierna richt Nienhuis het woord tot Heleen Hooij (VVD) en Sebastiaan Nieuwland (D66) en bedankt ze voor hun inzet van de afgelopen jaren. Yvette Schul (D66) bedankt Sebastiaan voor zijn toewijding en overhandigt hem het boek 'Gemeente in de genen'. Eveline Stam (VVD) richt het woord tot Heleen Hooij: ,,Het beste compliment dat je hebt gekregen is dat het voor de raad voelde alsof jij de wethouder was van de gehele raad en niet alleen van de VVD". Sebastiaan Nieuwland geeft aan twee prachtige jaren gehad te hebben als wethouder en het met ontzettend veel plezier gedaan heeft. Hij sluit af met de woorden "I'll be back", van Arnold Schwarzenegger. Heleen Hooij geeft aan met veel enthousiasme het wethouderschap te hebben gedaan en bedankt de (vorige) raad voor het in haar gestelde vertrouwen: ,,Ik neem met gepaste trots afscheid om wat we samen hebben bereikt en ga een nieuwe uitdaging tegemoet". Het akkoord tussen HBB, GroenLinks en PvdA is een mengvorm van een klassiek collegeakkoord en een nieuwe wijze van werken. Dit past bij de stand van de bestuurlijke vernieuwing in Heemstede. In de eerste twee hoofdstukken staan de hoofdlijnen van de plannen van de coalitie voor de komende vier jaar. Het derde hoofdstuk is nadrukkelijk opengelaten voor inwonersinitiatieven, raadsinitiatieven en een nieuwe wijze van werken. ,,We kijken ernaar uit om samen met u verder te werken aan de toekomst van Heemstede", aldus het nieuwe college.