• wijnand burger

Nieuwe raad wil breed raadsprogramma

Zandvoort – Terwijl de publieke tribune overvol is, vindt donderdag 29 maart de eerste raadsvergadering plaats. Na de opening en vaststelling van de agenda leggen alle raadsleden de eed of gelofte af. Twee raadsleden hebben met voorkeursstemmen een raadszetel veroverd. Patrick Berg is dat gelukt bij de Ouderen Partij en Johan van Marle bij D66. Allen beloven geen geschenken uit te delen of aan te nemen en hun plichten als raadslid naar eer en geweten te vervullen.

Omdat de ouderenpartij (OPZ) de grootste partij is, mocht fractieleider Joop Berendsen het voortouw nemen. "Ik stel voor om te onderzoeken of het mogelijk is een breed gedragen raadsprogramma op te stellen. Als dit mogelijk is zal een breed gedragen college dit programma uitvoeren. Als dit niet mogelijk is zal er een coalitieakkoord gesloten moeten worden. Het college zal dan op basis van dit akkoord gevormd worden."

Er wordt een strak tijdsschema opgesteld. Het gaat er vanuit dat het raadsprogramma en de benoeming van de wethouders op 7 mei klaar zijn. Voorgesteld wordt de heer Marcel van Dam te benoemen tot informateur. Van Dam heeft onlangs het raadsonderzoek naar de verwikkelingen rondom de keuze voor de architect van het Watertorenplein mede uitgevoerd. Voor het opstellen en ontwerpen van het raadsprogramma wordt 15.000 euro beschikbaar gesteld. Op voorstel van Gert-Jan Bluijs zullen de besprekingen openbaar zijn en wordt er voor voldoende ambtelijke ondersteuning gezorgd.

Op woensdag 28 maart is afscheid genomen van de oude raad. Ieder raadslid wordt door burgemeester Niek Meijer toegesproken en krijgt naast een bos bloemen een boek met cartoons van Hans van Pelt en een T-shirt met hun naam ingevuld in de nieuwe slogan van ons dorp Zandvoort beach for … Daarna is het woord aan de raadsleden. Hoewel enkele leden bekenden ook hun moeilijke momenten te hebben gehad, was de algemene tendens toch positief. Raadslid Belinda Göransson bedankte ieder persoonlijk en toen collega raadslid Jerry Kramer aan de beurt kwam, hielden ze het beide niet droog. Daarna volgde een vrolijke receptie.