• Archief

Nipte goedkeuring begroting

HEEMSTEDE Zoals eerder aangekondigd in de begrotingsvoorstellen mikt het college Heemstede vooral op participatie van bewoners. Alleen volgens de oppositie ontbraken concrete plannen van het college, bleek tijdens de besprekingen van de begrotingsplannen in de gemeenteraad.

Henk Van Ommeren

Het college had in de begroting een bedrag van 115.000 euro opgenomen voor nieuw beleid op het gebied van participatie. Tijdens de perspresentatie van de plannen had de voor financiën verantwoordelijke Groen Links wethouder Nicole Mulder al aangegeven dat de tijd voor het nieuwe college te kort was om met concrete plannen te komen. ,,Wij hebben nog geen mogelijkheden gehad om uitgebreid overleg met burgers en gemeenteraad te voeren over speerpunten. De uitwerking van de ideeën zullen vooral in de begrotingen van 2020 tot 2022 naar voren komen."

De oppositiepartijen waren niet blij met het ontbreken van concrete plannen. Zij wilden gezien eerdere ervaringen dat de raad juist betrokken zou worden bij de invulling van de burgerinspraak. Juist om de vinger aan de pols te houden. Daarom diende deze partijen een wijzigingsvoorstel in om deze reservering te schrappen. Dit mede omdat het bedrag ten laste zou komen van de algemene reserves. En juist deze reserves zijn om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. Bij de stemming voor dit wijzigingsvoorstel bleek de verdeeldheid in de gemeenteraad. De coalitiepartijen HBB, Groen Links en PvdA stemden tegen het voorstel, terwijl alle oppositie partijen VVD, CDA en D66 voor stemden. Het voorstel werd daardoor met 11 tegen 10 stemmen verworpen.

Bij een ander onderwerp op het gebied van participatie was er verdeeldheid in de raad. Het college wilde jaarlijks een bedrag van 25.000 euro extra reserveren uit de algemene reserves voor initiatieven van burgers. Ook hierbij kwamen de oppositie partijen vanwege het ontbreken van concrete plannen met een voorstel om dit te schrappen. Opvallend genoeg stond HBB wethouder Annelies van der Have, die participatie in haar portefeuille heeft, niet afwijzend tegenover dit voorstel. Hierdoor leek het even dat dit voorstel aangenomen zou worden. Echter opnieuw gingen de coalitiepartijen niet akkoord en werd het voorstel met het kleinst mogelijke verschil afgewezen.

Voor alle oppositie partijen was het afwijzen van beide voorstellen een reden om niet akkoord te gaan met het begrotingsvoorstel. De begroting werd daardoor met een verschil van slechts één stem goedgekeurd.