• Archief

Onderhoud van gemeentelijk vastgoed zorgt voor discussie

HEEMSTEDE De discussie over het Meer Jaren Plan Onderhoud (MJPO) van gemeentelijke woningen en gebouwen, blijft de gemeenteraad van Heemstede bezighouden. Het college kwam met een voorstel waarin op 9 punten een beslissing moest worden genomen. De meeste discussie ontstond over de panden Overboslaan.

Alle raadspartijen waren het erover eens dat het MJOP aangepast moet worden aan de actuele situatie. Immers sinds 2010 was dat niet gebeurd. De bedoeling is dat er in juni gesproken wordt over wat er nodig is om de gemeentelijke gebouwen naar het niveau van energielabel A te brengen. Dat dit gepaard gaat met investeringen is duidelijk. Mogelijk moeten er daarom strategische beslissingen genomen worden over het al dan niet afstoten van panden. Voor de panden aan de Overboslaan is deze termijn volgens de VVD te lang om niets te doen. In een motie werd het college opgeroepen om in ieder geval voldoende zowel klein als groot onderhoud uit te voeren zodat niet in december blijkt dat de enige mogelijkheid voor deze panden de sloophamer is. Toch werden er ook vraagtekens gezet bij investeringen terwijl er mogelijk uiteindelijk toch gesloopt gaat worden. Dan zou het immers weggegooid geld zijn.

Na een schorsing en de toezegging van wethouder Annelies van der Have dat het onderhoud op niveau zou blijven, werd de motie ingetrokken. Een aantal partijen vonden het jammer dar het duurzaam maken van de panden pas in juni kan worden behandeld. Een koppeling met het MJOP ligt veel meer voor de hand. Ook hadden partijen kritiek op de snelheid waarmee dit voorstel moest worden behandeld. In de vergadering van maart was hier al uitgebreid over gediscussieerd. Tevens werd er gevraagd om een lijstje van zaken waarover reeds eerder beslissingen zijn genomen. Wethouder Nicole Mulder deed de toezegging dat het lijstje op korte termijn beschikbaar zou komen. De financiële consequenties komen aan de orde in de voorjaars- en de kadernota. De raad ging uiteindelijk na de toezeggingen en toelichting unaniem akkoord.