• Eigen Foto

Leerlingen Sparrenbos steunen leraren bij staking

BENNEBROEK Door het gehele land waren de schoolklassen woensdag 6 november grotendeels leeg in verband met de landelijke lerarenstaking. De leraren willen al geruime tijd betere arbeidsomstandigheden. "Het is geen vijf voor twaalf meer minister, het is vier over twaalf", was op het journaal te horen. Het maakte het uiterst duidelijk: de leraren zijn het zat. In Bennebroek legden ook de leraren van de Sparrenbosschool deze dag het werk neer. Maar ze voerden ook nog op een andere manier actie. De leerlingen hebben allemaal een brief aan het ministerie gestuurd.

Sharon Rosenhart van de Sparrenbosschool legt uit hoe de actie tot stand is gekomen: "Wij maken ons, met vele andere collega's grote zorgen over het heden, maar zeker ook over de toekomst. Zal er dan ook daadwerkelijk een leerkracht voor de klas staan? Dit heeft natuurlijk ook onder andere te maken met de werkdruk en het salaris. Op één van de Facebookpagina's waar wij leermiddelen en ideeën uitwisselen, kwam een oproep voorbij om allemaal een brief schrijven naar het ministerie van OC & W met daarin de uitleg waarom we staken. Niet alleen wij als leerkrachten hebben een brief geschreven, maar ook de leerlingen, beginnend met de zin: "Ikwileenechteleerkracht,omdat#."

De ouders van de kinderen werd gevraagd om een gefrankeerde en geadresseerde envelop mee te geven aan hun kinderen. En daar werd massaal positief op gereageerd.

De kinderen zijn dankzij deze ludieke actie op de hoogte van het waarom van de staking en hebben hun eigen mening en argumenten opgeschreven. Rosenhart: "De onderbouw heeft een mooie tekening voor het ministerie gemaakt. Een aantal kinderen gaf aan dat ze het helemaal niet leuk vonden dat de school ging staken, zij wilden ook staken. Thuis zouden ze zich maar vervelen en niks leren. Ook het vooruitzicht dat ouders voor de klas zouden staan, zagen de meeste niet echt zitten. Vooral vanwege het feit dat die de stof niet zo goed zouden kunnen uitleggen".