• Brandweer Bennebroek

Onderzoek naar nieuwe brandweerpost Bennebroek

BENNEBROEK Het college van Bloemendaal heeft onlangs besloten de raad te vragen om in te stemmen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe brandweerpost in Bennebroek. Voorstel is om tenminste twee locaties te onderzoeken: nieuwbouw op de huidige plek in de Wilhelminalaan of op een andere locatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat de uitruktijd bij een incident zo kort mogelijk moet blijven. In het voorstel staat ook dat de gemeente alle belanghebbenden betrekt bij de keuze voor een locatie. Burgemeester Roest zal zelf een rol spelen in die participatie en het is zeker ook een onderwerp van gesprek bij de ALV van de Dorpsraad op 13 februari waar Roest zal spreken. De gemeente gaat de bouw van de nieuwe kazerne samen met de Brandweer Kennemerland tot stand brengen, zodra het voorstel is goedgekeurd door de raad. Het college en de brandweer willen het aantal ongelukken door brand laag houden. Uit de cijfers blijkt dat de brandweerpost in Bennebroek de kans op ongelukken in Bloemendaal en de regio helpt verkleinen. De aanrijtijden in de avond, nacht en in het weekend blijven hiermee kort.