• HBM

Ontbijten met de burgemeester

HEEMSTEDE Burgemeester Astrid Nienhuis kwam vorige week op bezoek bij de HBM voor een ontbijt met een aantal leerlingen. De leerlingen afkomstig uit de klassen 1 t/m 3 hadden het ontbijt zelf geregeld en waren van te voren toch wel wat gespannen. Maar het werd een relaxed samenzijn waar volop gelegenheid was tot het stellen van vragen. Eén van de vragen luidde: 'Hoe druk heeft u het eigenlijk?' Na het ontbijt kreeg de burgemeester een rondleiding door de school. Het bezoek eindigde met een gesprek met de schoolleiding over het nieuwe onderwijsconcept (t)Huiswerkvrij. Met veel interesse luisterde de burgemeester naar de uitleg hierover. De HBM gaat hier in het nieuwe schooljaar officieel mee van start. Leerlingen en schoolleiding van de HBM kijken terug op een geslaagde kennismaking met de burgemeester.