• Archief

Ook ziekenhuizen kunnen stuk duurzamer

HEEMSTEDE Het Spaarne Gasthuis heeft de Green Deal Zorg 2.0 ondertekend. Dat betekent dat het ziekenhuis versneld aan de slag gaat met de verduurzaming van de locaties in Haarlem, Hoofddorp en Heemstede.

Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water en voedsel. Het doel van de Green Deal Zorg is om 60 procent CO2-reductie in 2030 te halen. Dit sluit aan bij de doelen uit het nationale Klimaatakkoord.
VOORBEELDFUNCTIE Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis: 'Als grote zorgorganisatie hebben wij een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Wij willen laten zien hoe belangrijk wij duurzaamheid vinden en welke effectieve stappen wij nemen. Met het ondertekenen van de Green Deal 2.0 leggen we dit ook officieel vast, voor onszelf èn voor onze omgeving.'
DOELSTELLINGEN Cora-Yfke Sikkema, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Haarlem: 'Ik ben trots dat alle Haarlemse zorginstellingen zich zo inzetten om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Het Spaarne Gasthuis is een grote speler in de zorg. Hun deelname is dus heel belangrijk.'

WERKGROEP Het Spaarne Gasthuis heeft een duurzaamheidsbeleid waarin de afspraken van de Green Deal zijn opgenomen. Daarnaast is een werkgroep actief aan de slag om collega's duurzaam bewust te maken. Deze werkgroep organiseerde onlangs voor de tweede keer de Week van de Duurzaamheid in het ziekenhuis. In de jaarplannen voor 2019 nemen alle afdelingen op hoe zij in praktische zin duurzaamheid inbouwen in hun activiteiten.

GREEN DEAL De Green Deal 1.0 sluit aan op het landelijke Energieakkoord, de Groene Groei Agenda, het Programma Van Afval naar Grondstof, het voorkomen van het ontstaan en de verspreiding van antibioticaresistentie én het verminderen van medicijnresten in afvalwater.