• Eigen Foto

Overdracht van oorlogsmonumenten aan groep 7

HEEMSTEDE De leerlingen van groep 8 dragen woensdag 3 april symbolisch de oorlogsmonumenten aan de Vrijheidsdreef over aan leerlingen van groep 7. Dit gebeurt in het kader van het landelijke project 'Adopteer een monument', een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Heemstede. De geadopteerde monumenten zijn het Vrijheidsbeeld 'Een vrouw die haar boeien slaakt' en het Joods monument 'Boek van de Namen'. Burgemeester Astrid Nienhuis ontvangt de groepen 8 van de scholen in de burgerzaal.

Dit jaar vindt voor de 32e keer de plechtige bijeenkomst plaats rondom de herdenking. Centraal staat dit jaar het thema 'In vrijheid kiezen'. Kinderen van basisscholen de Bosch en Hovenschool, Jacobaschool, Kindcentrum De Molenwerf en de Voorwegschool verzorgen een presentatie. Dit kan zijn in de vorm van een collage, fotopresentatie, een filmpje, (school)krant, een gedicht of een lied. Verder zijn aanwezig Jooske Hommes namens Warchild en Ap van Leeuwen namens de Advies Commissie Veteranen Heemstede.

Op 4 mei 's avonds leggen leerlingen namens Heemsteedse basisscholen een krans neer bij de monumenten aan de Vrijheidsdreef. Deze krans wordt verzorgd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het project 'Adopteer een Monument' gaat vooraf aan deze jaarlijkse herdenking. Leerlingen worden op de scholen voorgelicht over de achtergronden van de monumenten om op die manier stil te staan bij de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen over de hele wereld. Uit de ingezonden gedichten van de basisscholen zijn twee gedichten geselecteerd die tijdens de herdenkingsplechtigheid op 4 mei worden voorgedragen door de betreffende leerlingen.