• Intussen zijn de werkzaamheden voor een noodtribune voor de Formule 1 in volle gang

    Wijnand Burger

Circuit wil praten over duurzaamheid

 Zandvoort Het Circuit Park Zandvoort heeft de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd om te komen praten over de verduurzaming van het circuit. Op de uitnodiging is positief gereageerd. Naar aanleiding hiervan hebben deze organisaties het circuit een brief gestuurd met onderwerpen, waarover ze van gedachten willen wisselen.

Wijnand Burger

Het liefst willen de natuurorganisaties het circuit verplaatsen naar een hele nieuwe locatie, waar minder overlast zal zijn. Maar ze willen ook kijken of de exploitatie van het circuit duurzamer kan, zodat de natuur en leefomgeving minder belast wordt.

Een belangrijk onderwerp is het verminderen van de geluidshinder rond het Circuit Park Zandvoort. Zij vinden dat dit kan door de geluidsnorm met 5 decibel terug te draaien, waardoor auto's minder lawaai mogen maken. Ook willen zij het aantal dagen terugdringen, waarop de norm (kortdurend) mag worden overschreden. Ze denken dat dit op de korte termijn een vermindering zal zijn van de overlast voor omwonenden en bezoekers van het duingebied.

De milieuorganisaties willen dat binnen vijf jaar alle races met elektrische auto's verreden worden. Het doel hiervan is het verder terugdringen van de geluidoverlast, de CO2 uitstoot en de stikstofbelasting van het omliggende duingebied. Tot slot willen de natuurorganisaties samen met circuit Zandvoort een natuurbeheerplan opstellen ter bescherming van de duinen.

De circuitdirectie wil op zijn beurt een aantal sportevenementen schrappen om de stikstofschade van de Formule 1 race te compenseren, meldt de Volkskrant. Op die manier willen ze tegelijk de klagers over geluidsoverlast tegemoet komen.

De organisaties die binnenkort op gesprek gaan met het circuit bestaan uit Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust, Vereniging Milieudefensie, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Vrienden van Middenduin en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland.