• wijnand burger

Containers op het strand van Zandvoort

Zandvoort Strandpachters moeten aan het eind van het seizoen hun terrein schoon opleveren. Helaas wordt dat niet in alle gevallen gedaan of beter gezegd meestal niet. De Ouderen Partij Zandvoort (OPZ) heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Wijnand Burger

De burgemeester heeft opdracht gegeven aan de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) om dat te controleren en die heeft geconstateerd dat bij Bernies zelfs nog 20 containers staan. Andere overtreders zijn de strandtenten Fosfor, Azzuro, Paal 69, Bodi Beach, Barefoot Cottage, Bad Zuid, Nr 10, Ahoy, Jeroen, Tent 21, Nautique en Sandy Hill. De strandpachters zullen gesommeerd worden de containers weg te halen. Als zij hier geen gehoor aan geven zal de gemeente dit voor ze doen. Uiteraard worden de kosten hiervan op de pachters verhaald.