• Flatwoningen in de Keesomstraat

    wijnand burger

De Key heeft geen geld voor verduurzaming woningen

 Zandvoort Het achterstallig onderhoud van de flats in de Keesomstraat bedraagt ongeveer 10 tot 12 miljoen euro. "Dit bedrag is zo opgelopen, omdat onderhoud in het verleden niet goed is uitgevoerd," zegt Pier Aldershof, voorzitter van het Huurders Platvorm Zandvoort (HPZ). "De controle op de aflevering is toen slecht gedaan, zodat de kosten niet meer verhaald kunnen worden. De betonrot onder de galarijen zal dus opnieuw verholpen moeten worden."

Chantage

Dat geeft de nodige consequenties. "In eerste instantie wilde De Key een extra huurverhoging van 1 procent bovenop de jaarlijkse huurverhoging. Dat is recentelijk afgewezen door burgemeester en wethouders en HPZ. Nu dreigt De Key verschillende projecten stop te zetten. Als voorbeelden worden genoemd: De financiële bijdrage aan Pluspunt, aan Stichting Meerwaarde (buurtbemiddeling), de 1500 euro bijdrage aan het Passend Wonen project en nog veel meer. Wij ervaren dat als een vorm van chantage," zegt Teresa Mok van HPZ.

Overname

Het achterstallig onderhoud draagt niet bij aan de mogelijke overname door een andere woningcorporatie. "Gelukkig hebben wij als HPZ veto recht. Dat betekent dat we de overname kunnen afwijzen, als ze niet aan onze toetsingscriteria voldoen. Serieuze gegadigden voor een overname zijn Elan Wonen en Pré Wonen, beide uit Haarlem. We gaan ook onze huurders vragen hun zienswijze over een eventuele nieuwe overnamekandidaat te geven," zegt Mok.

Verduurzaming

Elke woningcorporatie moet een verhuurderheffing afdragen aan Den Haag. "Het doel van de verhuurderheffing was het op orde brengen van de Staatsfinanciën. Volgens De Key gaan de eerste drie maanden huuropbrengsten volledig aan deze heffing op. Voor het renoveren en verduurzamen van woningen in Zandvoort is één miljoen per jaar beschikbaar. Het achterstallig onderhoud van de flats aan de Keesomstraat slokt dat bedrag volledig op. De Key zegt dat er momenteel geen woningen gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden in Zandvoort," vertelt Aldershof. HPZ heeft inzicht gevraagd in de besteding van de gelden die de huurders in Zandvoort hebben opgebracht. De Key is ruim 10 jaar actief in Zandvoorrt en er is niet veel gedaan aan renovatie en achterstallig onderhoud.

Reactie De Key

"Alles wat aan onderhoud in Zandvoort gedaan moet worden, wordt gewoon gedaan," zegt een woordvoerder van De Key. "De corporaties die interesse hebben getoond voor het bezit van De Key in Zandvoort krijgen volledige inzage in de actuele (onderhouds)status van de woningen. In 2019 ontdekte De Key tijdens planmatig onderhoud aan een van vier flats aan de Keesomstraat aanwijzingen voor diepliggende betonschade. Veiligheid staat altijd voorop bij De Key. Daarom zijn alle flats direct uitgebreid onderzocht en zijn wij gestart met herstelwerkzaamheden aan alle vier de flats. Dit is een kostbaar, niet-voorzien project.

In Amsterdam hebben huurdersvereniging Arcade en de gemeente ingestemd met 1% huurverhoging boven de inflatie, omdat hier een grote opgave ligt. Dit is in lijn met de afspraken in het sociaal huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes. We vinden het als De Key onlogisch om dit alleen van onze huurders in Amsterdam te vragen."

Wijnand Burger