• JIM keur en Werner Coenraad voor het Corodex terrein

    Wijnand Burger

Eigenaren ontwikkelen zelf Curiedriehoek

Woningbouw nu mogelijk

Zandvoort  Gemeente en woonstichting de Key hadden samen met projectontwikkelaar Pact3D plannen gemaakt voor woningbouw op het Corodex-terrein en de Curiedriehoek. De daar aanwezige bedrijven zouden moeten verhuizen. De milieuoverlast die hun bedrijf gaf, maakte woningbouw onwenselijk. Hun bedrijven werden echter veelal te laag getaxeerd, waardoor ze de stichtingskosten van een nieuw bedrijf moeilijk konden opbrengen. Zodoende is het plan in het slop geraakt. Daarop besloten enkele eigenaren van de bedrijven het gebied zelf maar te gaan ontwikkelen. Door hun pand in te brengen in het project, delen ze mee in de winst en kunnen ze met het geld makkelijker een nieuw bedrijf starten.

  Wijnand Burger 

Het voornemen is aan de straatkant van de Kamerlingh Onnesstraat en de Curiestraat bedrijven te vestigen die milieutechnisch weinig overlast geven, met daarboven woningen. De rest van het terrein is voor woningbouw. Er zullen waarschijnlijk twee woontorens verrijzen, waarin ook sociale huurwoningen komen en in het midden grondgebonden woningen. Een grondgebonden woning bestaat uit een eengezinswoning op de begane grond met daarboven één of meerdere appartementen. De Kochstraat wordt waarschijnlijk doorgetrokken naar de hoek van de Kamerlingh Onnesstraat zodat daar een rustige woonstraat komt, waar kinderen veilig kunnen spelen.

"Het enthousiasme is inmiddels groot onder de ondernemers," zegt Jim Keur, tevens bestuurslid van de Vereniging Bedrijventerreinen Zandvoort. Hij is samen met Wim Brugman, Werner Coenraad en Dennis Spolders de initiatiefnemer van het plan in de huidige vorm. "Het gebied is naast het terrein van de Corodex verder verdeeld in drie sectoren. In iedere sector is een ondernemer het aanspreekpunt. Die ondernemer overlegt weer met de leden van zijn sector. Zo kunnen we goed communiceren en hoeven we niet met alle eigenaren afzonderlijk te praten." Tevens wordt ieder aanspreekpunt ondersteund door een voor hun vertrouwd professional uit de bouwwereld.

De gehele gemeenteraad en het college staan positief tegen deze nieuwe ontwikkeling. "Wekelijks overleggen we met wethouder Gert-Jan Bluijs," zegt Coenraad. "Ook van de ambtenaren krijgen we veel professionele steun. In Haarlem hebben ze veel ervaring met dergelijke projecten zoals de in de Waarderpolder en Haarlem-Zuid. Samen met de gemeente, de Key, architecten en bouwkundigen gaan we binnenkort een intentieverklaring opstellen, van waaruit we het gebied kunnen gaan inrichten."

Hoewel het een tijdrovend project is naast hun eigen werkzaamheden, proberen Keur en Coenraad de vaart er in te houden.