• Wijnand Burger

Kille sanering strandventers

ZANDVOORT Het nieuwe concept Ventbeleid 2019 veroorzaakt veel sociale onrust bij de venters. Standplaats Vereniging Zandvoort en ondernemer Mark Drommel hebben het college per brief om opheldering gevraagd. Op 1 januari 2020 gaat de gemeente namelijk het aantal vergunningen verlagen van 11 naar 9. En in 2029 worden er slechts 6 ventvergunningen uitgegeven op het strand.

De ondernemers zijn verbaasd. De strandventers hebben met de gemeente overlegd over het nieuwe beleid. Maar na hun laatste schriftelijke reactie op het nieuwe concept ventbeleid hebben zij niets meer gehoord. Door deze gebrekkige communicatie van de gemeente voelen zij zich behoorlijk in de maling genomen.

Het venten op het strand is een unieke verschijning. "Het komt nergens in de wereld op deze schaal voor," zegt Mark Drommel. Drommel is eigenaar van visbedrijf Vis van Floor. "Mijn opa is daar in 1927 mee begonnen. Nu zijn de haringkarren uitgegroeid tot moderne verkooppunten. Ze zijn beeldbepalend voor het Zandvoortse strandleven."

De gemeente heeft in 2014 twaalf ventvergunningen uitgegeven. Door de nieuwe regels van het Europese Dienstenbeleid moet de nota uit 2014 aangepast worden, zodat er een eerlijke mededingen om de ventvergunningen plaats kan vinden. De gemeente Zandvoort grijpt deze wijziging aan om zelf extra diverse regels daarboven op in te voeren.

"De beslissing van de Gemeente Zandvoort is opmerkelijk, omdat het Europees Dienstverband niets voorschrijft over het aantal vergunningen dat mag worden uitgegeven," vertelt Drommel. "Om de drukte op het strand te beheersen geeft de gemeente minder vergunningen uit. Intussen heeft de gemeente wel 260 vergunningen uitgegeven om over het strand te rijden."

Ruim voor het overleg met de venters is er al een makelaar/taxateur door de gemeente in de arm genomen. "Deze schatte onze omzet abnormaal hoog in en onze inkoop op 15 procent. De stallingskosten schatte hij op 500 euro per maand. De taxateur had onze boeken over meerdere jaren kunnen bekijken, maar verkoos een rapport te maken dat mijlenver met het venten op het strand te maken heeft. Maar in onze boeken kunnen we aantonen dat onze omzet veel lager is en de inkoop minstens 50 procent. Ook hield hij geen rekening met de kosten van onze werkruimte, apparatuur, koelingen en goodwill. Hierdoor is het onmogelijk onze investeringen in tien jaar terug te verdienen."

In het concept Ventbeleid moeten de venters jaarlijks wisselen van het Zuid- naar het Noord strand en omgekeerd. "Daar heeft niemand behoefte aan," zegt Drommel. "Wij niet en onze klanten ook niet. Ook het argument om de vergunningen te verminderen vanwege de veiligheid is onzin. Er hebben zich sinds 1927 nooit incidenten voorgedaan met venters. We werken zo duurzaam mogelijk en proberen de CO2 uitstoot te verminderen." Drommel is helemaal boos over de bewering dat de venters hun rommel niet goed opruimen. "Het is een aantijging en een gotspe."

"Het Ventbeleid 2019 is slechts een concept," geeft wethouder Ellen Verheij als reactie. "Het concept heeft de afgelopen periode ter inzage gelegen. De gemeente heeft in totaal 7 zienswijzen ontvangen. Die worden verzamelt en beoordeelt, waarna het college tot een aanpassing van het beleid kan komen."

Arlan Berg, voorzitter van Standplaatsvereniging Zandvoort is boos. "Eén van de zienswijze is ingediend door alle ambulante handelaren in Zandvoort. Dit geeft al aan dat de gehele sector zich niet kan vinden in dit concept ventbeleid. We hebben bijvoorbeeld tijdens een overleg in juni, wethouder Verheij erop gewezen, dat de taxateur een vastgoedmakelaar is en dat deze dus geen inzicht heeft in de ambulante handel. Maar het rapport van de taxateur was allang gemaakt en in april al klaar. Deze wethouder gaat niet netjes om met de Zandvoortse ondernemers. Participatie is bij deze wethouder dus een wassen neus."

 Wijnand Burger