• Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

    Wijnand Burger

Mars in Zandvoort om de damherten te redden

Zandvoort Animal Rights organiseert voor zaterdag 5 oktober, de dag na Werelddierendag, een mars door het centrum van Zandvoort. De mars is een protest tegen het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleiding. Provincie Noord-Holland heeft in 2016 toestemming gegeven voor het doden van 6000 damherten over een periode van vijf jaar.

"Afschot brengt de natuur uit balans," staat te lezen op de website van Animal Rights. "De jacht zorgt voor overpopulatie, doordat het doden van grote aantallen dieren zorgt voor een geboortegolf onder de nog aanwezige dieren." Animal Rights wil daarom af van de "soortenbescherming" uit de Wet natuurbescherming. "Niet alleen soorten moeten bescherming krijgen, maar individuele dieren ook: zij hebben elk hun eigen belangen en behoeften."

Daarom roept Animal Rights iedereen die het hiermee eens is op, om op zaterdag 5 oktober met spandoeken en protestborden deel te nemen aan de mars. De mars begint om 13.00 uur op het Stationsplein in Zandvoort. Daar zullen infostands aanwezig zijn. Voor de mars zullen de deelnemers toegesproken worden door Jessica Smit, campagneleider Animal Rights. Dan zal de mars om ongeveer 13.45 uur starten naar parkeerplaats Zuid. Daar zullen de deelnemers toegesproken worden door Fabian Zoon, lid van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland en Hans Bouma, een bekende theoloog, schrijver en dichter. Dan wordt koers gezet naar het raadhuis. Daar zal burgemeester David Moolenburgh en wethouder Joop Berendsen de deelnemers ontvangen en toespreken. Om kwart over vier gaat de mars weer richting station, waar aan de demonstratie een einde komt.