• Begin Zeeweg naar Overveen

    Wijnand Burger

Maximum snelheid Zeeweg: 60 km/uur

Zandvoort Om de verkeersveiligheid en de landschappelijke beleving te verbeteren hebben de 'Stichting Vrienden van Bloemendaal' en de stichting 'Vrienden van Middenduin' voorstellen gedaan aan de leden van de gemeenteraad van Zandvoort. De wisselingen van snelheid van 50 tot 80 km/uur en borden met adviessnelheid van 60 km/uur vinden ze verwarrend. Ze stellen voor om op het hele traject de maximum snelheid in te voeren van 60 km/uur. De rijtijd voor het traject Overveen-Bloemendaal aan Zee wordt dan ongeveer met 30 seconden verlengd.

Wijnand Burger

De zeeweg is 100 jaar geleden door landschapsarchitect Leonard Springer ontworpen. Hij wilde een brede landschappelijke mooie route creëren, waarin de weggebruiker kon genieten van het open landschap van de duinen terwijl hij de kust naderde. Momenteel krijgt de weggebruiker door de vele verkeersborden de indruk op een snelweg te rijden en wordt er daardoor veel te hard gereden. Er vinden ook geregeld ongelukken en aanrijdingen met herten plaats.

Beperking van de snelheid en het niet wisselen van snelheid vermindert de uitstoot van stikstof en CO2 aanzienlijk. Ook vinden ze dat de geluidshinder hierdoor afneemt en de verkeersveiligheid toeneemt.

In hun brief staan nog meer maatregelen te lezen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Ze vragen bijvoorbeeld de mogelijkheid te onderzoeken om één rijbaan in beide richtingen open te stellen voor openbaar vervoer en bromfietsen. Ook stellen ze maatregelen voor ter verbetering van de landschappelijke beleving. Ze willen bijvoorbeeld periodiek de struikbegroeiing laten verwijderen, zodat er zichtlijnen ontstaan aan weerskanten van de weg. Tenslotte vragen ze aandacht voor de ruimtelijke ontwikkelingen bij de uitbreiding van het tennispark en het parkeerterrein bij de Brouwerskolk. Ze willen dat die zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken worden. De watertoren willen ze weer beter in het zicht hebben door een deel van de dennenbomen en overige begroeiing weg te halen.

Alle andere voorstellen uit de brief staan te lezen op de website: http://www.vriendenvanmiddenduin.nl/Nieuws/