• Meer mannetjes door de jacht op hindes

    Wijnand Burger

Meer damherten in Amsterdamse Waterleidingduinen, ondanks afschot

ZANDVOORT In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn op 3 en 4 april: 3303 damherten geteld. Er waren 157 dieren meer dan vorig jaar. Het aantal is nagenoeg gelijk aan het aantal uit 2017: 3334 stuks. Alleen in het jaar 2016 waren er 651 dieren meer. (3954 stuks)

Dat staat te lezen in het rapport Damhert- en Reetelling Duingebied Noord- en Zuid-Holland (Versteeg, Van der Baan& Bieze, 2019). De telling is in opdracht van Faunabeheereenheid uitgevoerd. Deze cijfers vormen een schril contrast met de jaarlijkse afschot. In de winter van 2016/2017 zijn er 1.329 damherten geschoten en afgelopen winter 1.440. Het aantal hindes is in verhouding afgenomen. Dit komt omdat de jacht vooral gericht is op het afschieten van de vrouwelijke exemplaren. Zodoende zijn er in de Amsterdamse Waterleidingduinen meer mannetjes dan vrouwtjes.

Het aantal reeën is nagenoeg gelijk gebleven: ongeveer 119 stuks. Ongeveer 47 reeën werden buiten het duingebied geteld. De evaluatie van het damhertbeheerplan is in volle gang, staat te lezen in het rapport. De telling wordt gebruikt bij het beheer van het gebied. De bedoeling is om de biodiversiteit te herstellen. Het afschieten van de damherten loopt in 2020 af. Eind 2019 zal worden gestart met het opstellen van een nieuw faunabeheerplan voor de damherten.

Wijnand Burger