• De plaats van de nieuwe ontsluitingsweg.

    Wijnand Burger

Nieuwe ontsluitingsweg circuit niet door Natura 2000 gebied

Zandvoort Omdat de nieuwe ontsluitingsweg te stijl naar beneden gaat, moet er een S-bocht in komen. "Het Circuit Park Zandvoort heeft besloten deze bocht, die in het begin van de weg komt, zuidelijker te laten lopen," zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. "Zodoende loopt deze niet door het Natura 2000 gebied. Wel hebben we bij de provincie aangedrongen op herstel van de schade, zoals de gegraven greppel en de paddenschilden. Deze bevinden zich wel in het Natura 2000 gebied. Ook eisen we compensatie voor het vernielde stuk duingebied. Dit kan in de vorm van een aantal maatregelen tot herstel van de natuur."

Wijnand Burger

Intussen zijn de werkzaamheden op het circuit in volle gang. De geluidswal aan de westzijde van het Circuit wordt afgegraven. Daar zullen de noodtribunes verschijnen. Dinsdag 15 oktober spannen de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties een kort geding bij de Rechtbank Noord-Holland met het verzoek om deze werkzaamheden stil te leggen. "Wij hebben geconstateerd dat werkzaamheden in strijd zijn met de verleende vergunningen," zegt Janssen. Ondanks ons handhavingsverzoek heeft de provincie daar niet tegen opgetreden."

Provincie Noord-Holland is van plan de toegestane hoeveelheid stikstofdepositie van het circuit te verminderen. De in het verleden vergunde hoeveelheid van 8.600 kg/jaar moet omlaag naar 7.300 kg/jaar. "Maar wij vinden dat nog te hoog," zegt Janssen. "We gaan vragen om nog verdere verlaging hiervan. Ook hebben we van een woordvoerster van het circuit gehoord, dat er geen commerciële helikoptervluchten meer zullen worden georganiseerd rond de Formule 1."

Tot op heden hebben de natuur- en milieuorganisaties nog niets gehoord van het Circuit Park over het overleg. "We hebben een agenda- en een datumvoorstel gedaan. Wel hebben ze ons meegedeeld, dat de directeur op vakantie is."