• Archief

Politiek positief over rapport ICT-samenwerking

HEEMSTEDE Na een samenwerkingsverband van vier jaar op het gebied van ICT tussen Bloemendaal en Heemstede heeft de rekenkamer van beide gemeenten een rapport opgesteld. De conclusie was dat de gemeenten goed op weg zijn, maar de aansturing door de raden en colleges beter kan.

Henk van Ommeren

Alle fracties van de Commissie Middelen van Heemstede waren positief over het rekenkamerrapport. Beide voorzitters van de rekenkamers de heer Van Eijsden (Heemstede) en Glashouwer (Bloemendaal) waren blij met dit compliment. De enige vraag over het rapport was van Rik de Valk (HBB). De opmerking in het rapport over de verrekening van de kosten zou op basis van vertrouwen gaan. Dit vond hij een wel erg vage omschrijving. Glashouwer deelde mee dat de verdeling voor een deel, namelijk de technische kant van de samenwerking, wel duidelijk was. Het probleem lag met name in de verdeling van de kosten over de inzet van het personeel. Deze is gebaseerd op een verdeling van 46/54 procent, die eerder is vastgesteld.

Volgens Bram Verrips (Groen Links) is ICT meer dan een middel om het werk uit te voeren. Het is cruciaal voor de infrastructuur. Als raad zou men vaker over dit onderwerp moeten spreken. Aik Kramer (VVD) kwam met het voorstel om van de aanbevelingen een raadsbesluit te maken. Hierdoor zou dit een meer formele status krijgen. Van Eijsden ondersteunde dit voorstel van harte. Hiermee zou het risico, dat het in een lade verdwijnt minder groot zijn. Een meerderheid van de commissie geen akkoord met dit voorstel. De discussie over de samenwerking in het algemeen leek geen invloed te hebben op de aanbevelingen over de ICT-samenwerking.