• wijnand burger

Spanningen in de raadzaal

ZANDVOORT In de commissievergadering van dinsdag 3 december is de spanning te snijden. Drie insprekers maken zich boos over het voorgenomen ventbeleid 2020. Er zullen in plaats van 12 maar 9 vergunningen afgegeven worden voor de duur van slechts 10 jaar. Ze vinden dat te kort en het taxatierapport van makelaar Hansen, die berekend heeft dat dit kon, van geen kant deugen. Ook vinden ze dat er nauwelijks participatie is geweest.

Veel raadslieden zijn het hier mee eens. Maar wethouder Ellen Verheij (VVD) verdedigt haar beleid en deelt mee: "Die maatregelen moeten genomen worden omdat het Europese dienstenbeleid mij daar toe dwingt. Bij niet naleving kan ik teruggefloten worden door de rechter. Ook is er wel 6 keer overleg met de venters geweest."

MOTIE Maar de raadsleden vinden dat het Europese dienstenbeleid niets zegt over het aantal vergunningen dat uitgegeven mag worden. Ook vinden zij dat de terugverdientijd van tien jaar nader bekeken moet worden. Vooral ook omdat de venters bereid zijn inzage te geven in hun boeken. Besloten werd dat de VVD bij de eerstkomende raadsvergadering met een motie komt. "We willen dat de raad volgend jaar de beleidsregels gaat vaststellen waarin staat hoe lang de vergunningsduur loopt en het aantal vergunningen dat mag worden afgegeven," stelt Belinda Göransson (VVD).  

Alle juridische procedures worden stopgezet.WATERTORENPLEIN Ook de vaststellingsovereenkomst, waarin is overeengekomen dat het Watertorenplein gezamenlijk door de drie architecten wordt ontwikkeld, brengt de nodige beroering. Vooral de Ouderen Partij heeft hier problemen mee, omdat de ontwerpen voor het plein vrijwillig door de architecten zijn ingediend en alle drie de architecten hier toch een bijdrage van 100.000 euro voor krijgen. "Alle juridische procedures worden stopgezet," zei wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA) "Dat zou ons in de toekomst veel geld kunnen besparen aan advocaatkosten. Verder is overeengekomen dat er binnen het bestemmingsplan gebouwd wordt zodat er geen ellenlange procedures voor het wijzigen hiervan nodig zijn en dat overeengekomen is dat er 30% sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden."

Bij de rondvraag verzocht Lisa de Vries (PvdA) de burgemeester contact op te nemen met het comité dat de intocht van Sinterklaas regelt. "Alle pieten zijn zwart, roetveegpieten ontbreken. Het wordt tijd dat er rekening gehouden wordt met mensen die hier anders naar kijken."     

Wijnand Burger