• Het afgraven van de geluidswal

    Wijnand Burger

Strijd om doorgang Formule 1 nadert climax

ZANDVOORT Circuit Zandvoort heeft vrijdag 25 oktober 2019 van de provincie Noord-Holland een vergunning gekregen. De noodzakelijke werkzaamheden voor de komst van de Formule 1 mogen beginnen. Maar het is nog lang niet zeker of de racewagens volgend jaar in het dorp zullen verschijnen.

De eerste hobbel is de stikstof uitstoot. Weliswaar mag het circuit volgens de vergunning de stikstof uitstoot met bijna 20% opvoeren. Maar voor de natuur en milieuorganisaties is deze stikstofdepositie onaanvaardbaar. De stikstofuitstoot gaat van circa 5 mol per hectare per jaar naar 6 mol in 2021. "De uitstoot vindt direct naast een natura 2000 gebied plaats en is dus voor ons onacceptabel," zegt Marc Janssen, van Stichting Duinbehoud. "De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties gaan hier bezwaar tegen maken, want dat is in strijd met het landelijk stikstofbeleid."

Dan doet dinsdag 29 oktober de Rechtbank van Noord-Holland uitspraak over het stilleggen van het afgraven van de geluidswal aan de westzijde van het circuit. Daar zijn de noodtribunes gepland. "Wij hebben geconstateerd dat werkzaamheden in strijd zijn met de verleende vergunningen," zegt Janssen. "Daarom hebben we daarvoor een procedure aangespannen."

Dezelfde dinsdag 29 oktober zal in de gemeenteraad van Zandvoort aan de raadsleden vragen of het college van burgemeester en wethouders zonder raadbemoeienis mag beslissen over het aanleggen van de nieuwe toegangsweg naast de camping. Ook wil het college zelfstandig besluiten kunnen nemen over het verhogen van het budget. De ruim 4 miljoen euro blijken niet genoeg. Uit inventarisatie blijkt dat 0,7 miljoen euro extra nodig is in de komende periode. Er moeten meer ambtenaren ingezet worden. Wel blijven de beroepsmogelijkheden ongewijzigd. De ontwerp-omgevingsvergunning wordt nog steeds 6 weken ter inzage gelegd, zodat iedereen zijn zienswijze kan geven.    

Aanstaande donderdag 31 oktober staat de Formule 1 op de agenda van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid van Provinciale Staten van Noord-Holland. 

Al deze zaken kunnen nog roet in het eten gooien voor de komst van het racespektakel. Zelf schat Janssen van Stichting Duinbehoud het doorgaan van de Formule 1 op vijftig procent.

Wijnand Burger