• Het Watertorenplein

    Wijnand Burger

Watertorenplein krijgt geen pittoreske rode daken

Zandvoort Via mediation is een einde gekomen aan het jarenlange getouwtrek om de vraag wie het Watertorenplein mag ontwikkelen. De oplossing is dat alle drie architecten een blok van het plein gaan ontwikkelen. Om toch tot een samenhangende architectuur te komen, zal het oorspronkelijke plan van AG architecten als uitgangspunt worden genomen. Dat betekent dat, alhoewel Springtij Architecten het deel bij de watertoren mag ontwikkelen, er geen huizen met rode daken op het plein zullen verschijnen.

Wijnand Burger

Het gezamenlijke plan moet binnen het bestemmingsplan blijven, zodat de bouw op korte termijn kan beginnen. Uitgegaan wordt van een integrale ontwikkeling van watertoren en plein. Van de te bouwen woningen is 30% bestemd voor sociale woningbouw. Er is afgesproken dat Vinkbouw de ontwikkelaar wordt. Alle nog lopende gerechtelijke procedures worden stopgezet.

Wethouder Gert-Jan Bluijs is duidelijk opgelucht met deze ontwikkeling. "Het is positief en de hoogste tijd dat we weer aan de slag gaan," schrijft hij in zijn blog. "De ontwikkeling van het Watertorenplein draagt in belangrijke mate bij aan een kwaliteitsverbetering en de identiteit van Zandvoort. Het is in het belang van Zandvoort dat we verder kunnen. Met het ondertekenen van de overeenkomst door alle betrokken partijen gaat de gemeente Zandvoort een nieuwe fase in."

De overeenkomst voorkomt verdere kosten en risico's. Als vergoeding voor de kosten, die de drie architecten vroeger gemaakt hebben, is afgesproken aan de drie architecten een bedrag van 100.000 euro per architect uitgekeerd krijgen. Dit was voor de architecten een voorwaarde om akkoord te kunnen gaan met de overeenkomst.

Peter Kramer (OPZ) heeft daar per brief vragen over gesteld. "De plannen waren slechts uitgewerkt als schetsontwerp en nog niet eens volledig. De drie indieners hebben geheel vrijblijvend een plan bij de gemeente ingediend. De gemeente heeft aangegeven deze ook geheel vrijblijvend te gaan beoordelen." Hij vraagt zich dan ook af of het wel verantwoord is om dan iedere architect 100.000 euro als financiële genoegdoening te geven. Ook vraagt hij zich af of door het uitkeren van zo'n bedrag er geen sprake is van ongerechtvaardigde staatssteun. Verder heeft hij in de brief nog veel vragen over de marktconforme verkoop van de gronden en de grondexploitatie.

A.s.dinsdag 3 december zal in de commissievergadering het college aan de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de genoegdoening van 300.000,- euro excl. BTW aan de drie architecten en het bedrag ten laste te laten komen van de grondexploitatie Watertorenplein.