• Archief

Workshop over regels en grenzen bij CJG

HEEMSTEDE Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt woensdag 2 oktober van 19.30 tot 21.30 uur een workshop over regels en grenzen. De workshop is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om te gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan bod waarom kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe kunnen ouders omgaan met lastig gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen om op een positieve manier mee te werken. De workshop is interactief en voor een groep van maximaal twaalf ouders. De presentatie van de workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen. Ouders worden tijdens de workshop aan het denken gezet over hun eigen manier van opvoeden en maken een opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan worden gebracht.

Ouders die interesse hebben voor deze workshop kunnen zich inschrijven via www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.