• Veel doorgangen naar zee en vloeiende bebouwingen

    wijnand burger

Palacegebied wordt opgeknapt

ZANDVOORT Een werkgroep van bewoners, ondernemers, badgasten, gemeente en provincie heeft een ontwerp gemaakt voor het Palacegebied. Eerder is het Stationsplein al vernieuwd. Nu wordt het gebied vanaf het Stationsplein tot aan de boulevard opgeknapt. De bebouwing bestaat uit vloeiende gebouwen met vele doorgangen naar zee en veel duinbeplanting.

Omdat er geen parkeerkelder gebouwd mag worden vanwege de kustverdediging, loopt het maaiveld geleidelijk op en gaat over in een dek. Hieronder kunnen auto's geparkeerd worden zodat ze uit het zicht komen te staan. Het plein wordt een voetgangersgebied en geheel autovrij. Er wordt een luxe hotel van zes verdiepingen op gebouwd. Verder komen er twee appartementsgebouwen en negentien woningen. Bij het hotel komt een terras en op het plein komen toeristische voorzieningen zoals een fietsenstalling, een drinkwatertap, openbare toiletten en douches. Zij moeten voor de levendigheid op het plein zorgen en alles bieden wat een strandgast voor een dag aan het strand nodig heeft. Om de boulevard te bereiken moet weer één meter afgedaald worden.

Er zullen veel open ruimtes ontstaan. Door de plaats van de bebouwing zullen de windstromen verminderen. De bebouwing bestaat uit natuurlijke en duurzame materialen. Het straatmeubilair en de verlichting moeten het plein een bijzondere uitstraling geven. Op de Passage verschijnen appartementen met daaronder mogelijkheid tot commerciële of publieke activiteiten.

Maandag 9 april mochten in de Blauwe Tram bewoners, ondernemers en andere belanghebbende ideeën en aanpassingen inbrengen. Daar wordt driftig gebruik van gemaakt. Ook zal de gemeente een e-mailadres openen, waar iedereen zijn visie kan inbrengen. Alle bijdragen zullen worden verfijnd en na de zomer zal er een definitief ontwerp gemaakt worden. Daarna wordt het bestemmingsplan gemaakt, wat ongeveer een jaar zal duren. Tenslotte zal er gezocht gaan worden naar een projectontwikkelaar. De bouw zal dan op zijn vroegst in 2020 starten.