Parkeerenquête niet overal verspreid

ZANDVOORT De gemeente Zandvoort peilt de parkeerwensen van de alle inwoners van 17 jaar en ouder om te kijken welk parkeersysteem hierop het beste aansluit. Bewoners kunnen tot en met 25 oktober reageren. De enquête is echter niet overal verspreid. Uit navraag blijkt dat vooral delen van Oud-Noord zijn overgeslagen. Ook is de enquête verspreid op sommige adressen in Nieuw-Noord, waar niet geënquêteerd zou worden.

"Sommige vragen leiden tot verwarring," zegt Teresa Mok. Ze is lid van het Anti Parkeer Regime Zandvoort (APRZ) een actiegroep die al jaren kritisch is over het gemeentebeleid aangaande het parkeren. "Er is onduidelijkheid om welke vorm van parkeren gekozen kan worden. Gebieden, waar al een parkeerregime geldt, kunnen niet meer kiezen voor geen regime. Zij kunnen kiezen tussen parkeren met een vergunning (met een bezoekerspas van 3 uur), parkeren met een vergunning en een parkeerautomaat in de buurt of alleen betaald parkeren bij een parkeerautomaat."

Over die laatste optie zegt Joost van Straaten, parkeerambtenaar van de gemeente: "In iedere straat komt dan een parkeerautomaat, waar iedere inwoner en bezoeker moeten betalen." "Dat laatste is eigenlijk geen mogelijkheid," zegt Mok. "Een auto die weinig gebruikt wordt, moet dan 2,50 per uur betalen met een maximum van 13,50 euro per dag. In de maanden november tot eind februari wordt dat 0.50 euro uur met een maximum van 5 euro per dag. Als je elke dag in de straat geparkeerd staat, komt dat neer op ruim 3800 euro per jaar. Dat is natuurlijk geen optie. Ook bij de overige opties staan geen uitleg en de tarieven voor de vergunningen ontbreken. Hierdoor is het onmogelijk een goed beeld te krijgen van wat inwoners nu eigenlijk willen."

Voor de inwoners die de enquête niet ontvangen hebben heeft de gemeente een oplossing gevonden. "Mensen kunnen een mail sturen naar info@zandvoort.nl en krijgen dan van ons een stemcode," zegt een communicatiemedewerker van de gemeente. "Ook verspreiden we een bericht via facebook en de gemeentewebsite, dat de mensen een code kunnen aanvragen om te stemmen over hun parkeerwensen. Wij hebben de verspreiding uitbesteed aan PostNL en dan verwacht je dat het goed gebeurd." Mok vindt deze oplossing een farce. "Er zijn mensen die helemaal niet weten dat er een enquête plaatsvindt. Die gaan heus niet naar de gemeente mailen om te mogen deelnemen. Dit is een wereldvreemde manier van doen."

Ergerlijk vindt Mok dat het APRZ uitgenodigd is door wethouder Demmers (GBZ) om de vragen van de enquête te bekijken. "Er zijn toen door ons allerlei verbeteringen voorgesteld. Die zouden meegenomen worden in de uiteindelijke versie. De gewijzigde tekst zou ons daarna voorgelegd worden, voordat die naar de bewoners verstuurd zou worden. Ook zou er een inleidende tekst gemaakt worden om bewoners duidelijk te maken waaruit gekozen kan worden en welke consequenties hun keuzes zouden hebben. Maar dat alles is niet gebeurd. Er is dus weer een hoop geld en energie verspild voor niets. Als we afspraken maken, willen we dat ze nageleefd worden." Demmers reageert hierop door te zeggen: "Door mijn aftreden is de enquête door de het college verstuurd. De vragen heb ik niet meer gezien. Alleen de vragen van de hotels en pensions van de tweede enquête heb ik gezien."

Intussen neemt wethouder Gert Toonen de parkeerportefeuille waar. "Er is voldoende aanleiding om het proces dat heeft geleid tot het opstellen van de enquête kritisch tegen het licht te houden. Ik kan op dit moment niet overzien welke consequenties dat heeft. Zodra dat helder is, komen we daar op terug."