• Archief

Ambitieus plan Heemstede op gebied van huisvesting scholen

HEEMSTEDE De gemeente Heemstede heeft een ambitieus plan voor de aanpak van de huisvesting van de basisscholen voor komende 20 jaar opgesteld. Omwonenden zetten vraagtekens bij de plannen, maar de schoolbesturen zijn redelijk positief.

NIEUWBOUWPLANNEN In de gemeente Heemstede zijn er in totaal tien basisscholen, waarvoor renovatie, dan wel nieuwbouwplannen zijn opgesteld. Om het plan te kunnen realiseren is het voormalige politiebureau aan de Kerklaan gekocht voor zeven ton. Dit pand zal dienst doen als wisselschool tijdens de werkzaamheden aan de diverse scholen.

De gemeente heeft te weinig aandacht voor de gevolgen voor het gebruik als school van deze locatie.KLANKBORD Eén van de bewoners, Ellen Kerkvliet, kwam tijdens de vergadering van de commissie samenleving met een betoog namens twintig omwonenden van dit pand: "De gemeente heeft te weinig aandacht voor de gevolgen voor het gebruik als school van deze locatie. Het voormalige parkeerterrein, dat als schoolplein moet worden ingericht, ligt pal naast een flat met 77 woningen. De stenen wand van dit complex werkt als een soort klankbord, zodat daar veel geluidshinder van kan komen. Ook heeft de gemeente een zogenaamde Kiss & Ride gepland op de Kerklaan. Deze straat kan nu de drukte al niet meer aan. Een strook langs de Provinciënweg zou veel beter geschikt zijn, ook in verband met de aan- en afvoer van het verkeer. Wij als bewoners krijgen het gevoel, dat de gemeente ons wel aanhoort, maar niet luistert naar wat wij te zeggen hebben. Met andere woorden: de gemeente gaat gewoon haar eigen gang."

Uiteraard wilden ook de betrokken basisscholen hun mening aan de commissie voorleggen. Namens negen van de tien scholen sprak Paul Bronstring, bestuurder van Jong Leren, de commissie toe. Hij benadrukte dat het plan zo snel mogelijk moet worden goedgekeurd. Bestuurslid van de Evenaar, David Windt kwam met het plan om gedeeltelijk zelf te financieren. Dit zo de uitvoering van de plannen aanzienlijk versnellen. Wethouder Sjaak Struijf deed de toezegging hierover na te denken. Het plan moet op 18 december in de raad nog worden goedgekeurd.

Henk van Ommeren